Sanaliitot

Hakusanat: Sanaliitot eli fraasit

Sanaliitto on sanapari tai -ryhmä, jonka merkitysseikat sitovat yhteen.
Jotta sanaliiton eli fraasin (phrase) sanat pysyisivät haussa peräkkäin ja halutussa järjestyksessä, pitää tämä ilmaista hakukoneelle erikseen.

Fraasin merkitys tiedonhaussa on se, että fraasin avulla hakua saadaan aiheeltaan tarkemmaksi. Samalla myös hakutulosten määrä pienenee.

Fraasin merkkinä tiedonhaussa käytetään lainausmerkkejä  ”   ”

“forest soil”

Ilman lainausmerkkejä kahden sanan välillä on AND-operaattori, vaikka sitä ei näkyville kirjoittaisikaan (lisää operaattoreista luvussa Hakusanojen yhdistäminen).

Tekstiä sekä tulosmääriä symboloivat kirjapinokuvat. Hakusanat kuvakkeina, joissa puut ja maakumpare joko yhdessä tai erillään. Hakusanat ja niiden tulosmäärät allekkain: ”forest soil” 41 (kuvakkeet yhdessä), forest soil 386 (kuvakkeet erillään), forest AND soil 386 (kuvakkeet erillään).
Vertaa hakutulosten määriä.

Ilman fraasia hakusanat voivat esiintyä missä tahansa tekstin joukossa: eri kentissä tai lähellä tai kaukana toisistaan.

Kaksi tekstinpätkää, joissa korostettuna sanat forest ja soil. Ensimmäisessä tekstissä: further decline of forest and soil. Toisessa tekstissä: continuously measured in a temperate forest soil.
Sanaliitto vs. yksittäiset sanat. Sanaliitolla on yksi, tietty merkitys, yksittäiset sanat edustavat erillisiä käsitteitä.

Katso video fraasihausta (kesto 3:43). Videolla esiintyy hakukone UEF-Finna, jota ei enää ole olemassa. Haun periaate kuitenkin pätee edelleen. Video kannattaa suurentaa koko näytölle, jotta esimerkit näkyvät kunnolla.

Fraasin merkitseminen tietokannassa

Kirjoita itse lainausmerkit sanaliiton ympärille. Lainausmerkki tarkoittaa tässä 2-näppäimen yläpuolista tuplaheittomerkkiä.

Esimerkki Scopus-tietokannasta.

Poikkeuksen tekee vain CAB Abstracts, jossa lainausmerkkejä ei ole pakko käyttää fraasin merkiksi.

fraasiCAB

Vinkki: myös Google ymmärtää lainausmerkit.