Asiasanahaku

SANAHAKU JA ASIASANAHAKU, MIKÄ ON ERO?

SANAHAKU (vapaateksti, keyword, free text..)

asiasana

  • hakee  sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista:
    • tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne.
  • on oletushakuna tietokannoissa yleensä
  • Synonyymit pitää miettiä ja hakea erikseen.
  • Homonyymit tulevat mukaan – tietokone ei erota merkityksiä

Mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja voi käyttää.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.


ASIASANAHAKU (AIHE, SUBJECT TERMS/HEADINGS, DESCRIPTORS)

Tallennettaessa julkaisun tietoja tietokantoihin käytetään ennalta määrättyjä asiasanoja kuvailemaan niiden aihetta/sisältöä, jotta tieto löytyisi paremmin.
Asiasanahaku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu erilliseen asiasanakenttään. UEF-Finnassa asiasanahaku on nimeltään Aihe[haku]

  • Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun päästään tarkennetun haun (advanced search) puolelta (ja siellä yleensä valitaan pudotusvalikosta hakukentäksi esim. subject terms tai asiasana tai aihe)
  • Hakusanoiksi pitää tällöin valita ao. tietokannan käyttämän asiasanaston tai tesauruksen termejä, asiasanoja.
  • Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.
  • Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).
METasias
Tietue UEF-Finnassa

Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat aiheenmukaisia.

Tulosten määrä riippuu paljon myös sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

vapaasanahaku: vuosirenkaat, 2 tulosta UEF-Finnasta (27.6.18)
asiasanahaku: vuosilustot ,17 tulosta UEF-Finnasta

Rajaus asiasanaan / asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa usein relevanssia ja aiheen osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta.