IV KÄSITTELYN TARKOITUKSET

KÄSITTELYN TARKOITUKSET

19. Onko tarkoituksena tarkkailla, seurata tai valvoa opiskelijoita järjestelmällisesti?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

20. Ovatko käsittelyn tarkoitukset opiskelijan näkökulmasta yllättäviä ja ennakoimattomia?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

21. Onko tarkoituksena arvioida tai pisteyttää opiskelijoita (profilointi, jos automaattista)?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

22. Tehdäänkö automaattisesti opiskelijaa koskevia päätöksiä ?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

23. Jos päätöksiä tehdään, ovatko tällaisten päätösten vaikutukset erityisen merkittäviä?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

24. Voiko opiskelijalta poistua käsittelyn seurauksena oikeus osallistua tietylle opintojaksolle tai saada tiettyä palvelua taikka voiko käsittely muuten vastaavalla tavalla rajoittaa opiskelijan oikeutta valita vapaasti?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)