Päätösten vaikutukset

Päätöksenteolla tulee olla myös rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia.

Tietosuoja-asetuksen tarkoittama päätöksen määritelmä on laaja. Kyseessä ei siis ole aina hallintopäätös.

Myös esim. automaattiseen käsittelyyn perustuva opintojaksolle hyväksyminen voi olla automaattista päätöksentekoa, jos tällaisella päätöksellä on oikeusvaikutuksia tai vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia opiskelijalle.

Yliopistoympäristössä oikeusvaikutuksia voi olla esim. opiskelijaksi ottamisella, tutkinnon myöntämisellä, opintosuorituksen arvioinnilla, sekä opintojaksolle pääsyä koskevilla päätöksillä