AnalytiikkaÄly -hanke

AnalytiikkaÄly on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama seitsemän yliopiston yhteishanke, jota koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeessa edistetään opintojen sujumista sekä työelämään siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia tietojärjestelmiä ja samalla luodaan uusia ratkaisuja, erilaisten opiskelupolkujen, opintojen suunnittelun, opetuksen toteuttamisen, johtamisen sekä toimintakulttuurin kehittämisen tueksi.

Tutustu lisää: AnalytiikkaÄly -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.