Riskiä potentiaalisesti lisäävien tekijöiden analyysi

Analysoi tarkemmin riskiä potentiaalisesti lisäävät kohdat

Mikäli arvion tuloksena jossakin kohdassa riski on potentiaalisesti kasvanut, kuvaa tätä tarkemmin sanallisesti, eli analysoi ja arvioi kohtia, jotka potentiaalisesti lisäävät riskiä määritellyssä oppimisanalytiikan käyttötapauksessa.

Kuvauksesta on suositeltavaa laatia kirjallinen selvitys/analyysi. Selvityksessä voidaan arvioida myös esimerkiksi sitä, miten riskeihin voidaan varautua. Käytä selvityksessä apuna tietosuojavaltuutetun arviointitaulukkoa (lopussa), jossa ohjeistetaan arvioimaan erityisesti näitä kysymyksiä:

1) Kuinka todennäköinen loukkaus tai haitta voisi olla liittyen tunnistettuun potentiaaliseen riskiin?

2) Millaisia vaikutuksia tällä loukkauksella tai haitalla voisi olla?

Riskiä lisäävien tekijöiden arviointia sekä varsinaisen riskiarvion tekemistä helpottaa, jos näitä kysymyksiä on arvoitu jo tässä vaiheessa.