Käsittelyn yllättävyys

Ks. tarkemmin Oulin ja Voutilaisen (2019) artikkelin s. 50 alkaen käyttötarkoituksesta.

Käyttötarkoituksella on aina oltava asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, joten tästä näkökulmasta arvioitava. Käyttötarkoitukset on toki määriteltävä jo alussa.