Vaikutus opiskeluoikeuksiin

Arvioitava käyttötapausta kokonaisuutena, ei siis vain esimerkiksi automaattista päätöksentekoa.