Automaattinen päätöksenteko

KRIITTINEN KOHTA!

MITÄ AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO TARKOITTAA?

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty automaattisen yksittäispäätöksen määritelmä epäsuorasti, ja tietosuoja-asetus lähtökohtaisesti kieltää tällaiset päätökset, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin.

Vaikka säännös korostaa profilointia, profilointiin ei välttämättä aina liity automaattista päätöksentekoa.

  • Esimerkki automaattisesta päätöksenteosta oppimisanalytiikkatiedon perusteella: Opiskelija pääsee sähköisen tentin läpi. Sähköisellä tenttiympäristöllä kytkös Opintosuoritusrekisteriin, joka tämän perusteella automaattisesti kirjaa opiskelijalle suorituksen rekisteriin.

Relevanttia on siis se, että ihmisellä ei ole merkityksellistä roolia päätöksenteossa, vaan se on kokonaan automatisoitua.

HUOM! JOS OPPIMISANALYTIIKASSA HYÖDYNNETÄÄN AUTOMAATTISTA PROFILOINTIA, JO TÄMÄ JOHTAA VELVOLLISUUTEEEN TEHDÄ TIETOSUOJA-ASETUKSEN 35 ART. MUKAINEN VAIKUTUSTENARVIOINTI. (Ks. Oulin ja Voutilaisen artikkeli (2019) s. 64).

HUOM! AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO YLIOPISTON JULKISEN VALLANKÄYTTÖÖN LIITTYVISSÄ TILANTEISSA , KUTEN TÄYSIN AUTOMAATTINEN OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI TAI OPISKELIJAVALINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN EI OLE MAHDOLLISTA ILMAN ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN TUKEA, JA TÄLLAISTA ERITYISLAINSÄÄDÄNTÖÄ OLE OLEMASSA (ks. Oulin ja Voutilaisen artikkeli (2019), s. 77)