Profilointi

KRIITTINEN KOHTA!

MITÄ ON PROFILOINTI?

Profilointi tarkoittaa tietosuoja-asetuksen mukaan automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia – erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

Profilointi ei ole lähtökohtaisesti tietosuoja-asetuksen mukaan kiellettyä, mutta tietosuoja-asetuksessa on kuitenkin tiettyjä vaatimuksia profiloinnille.

Oppimisanalytiikassa profiloinnissa on kyse siitä, kun analytiikka automaattisesti tuottaa opiskelijakohtaista tietoa henkilökohtaisista opiskelijan ominaisuuksista. Profiloinnista voi siis olla kyse, kun analytiikka tuottaa tietoa, jonka perusteella saadaan tietoa opiskelijaa koskevan päätöksenteon tueksi, tai kun profiloinnin tuottaman tiedon perusteella tehdään automaattisia yksittäispäätöksiä. Näin ollen käsittely ei välttämättä ole kokonaan automaattista.

HUOM! JOS OPPIMISANALYTIIKASSA HYÖDYNNETÄÄN AUTOMAATTISTA PROFILOINTIA, SE JOHTAA VELVOLLISUUTEEEN TEHDÄ TIETOSUOJA-ASETUKSEN 35 ART. MUKAINEN VAIKUTUSTENARVIOINTI (Ks. Oulin ja Voutilaisen (2019) artikkeli, s. 64).