Astiet da syöndäneuvot -sanasto suvikarjalaksi

Elvytysprojektan blogassa, kohassa Sanastojoukon sanastoloi, on nyt uuzi, Katerina Paalamon luajittu sanasto Astiet da syöndäneuvot (suvikarjala–suomi). Sanassosta löyvytäh tärgeimbien astieloin da syöndäneuvoloin nimet. Sanassosta löyvät kebieh luaduh kuin syöndä- mugai koufistolassa tarvittavua keskehistä sanastuo.

Linkka sanastoh.

Kuva: Pixabay