Talvikuun rahvahankerahmo: kogemuksie kielien elvytännästä

Nellänäpiänä 9. talvikuuda piettih Zoomassa karjalan kielen elvytysprojektan rahvahankerahmo, kumbane oli jatkuo keviällä pietyllä kerahmolla. Zooman tiedoloin mugah tällä kerdua keralla oli kogo aijan nenga 55 hengie. Talvikuun kerahmon yhtenä suurena tiemana oli saamelazien kielenelvytysruado. Sih liittyjistä kogemuksista sanelemah oli kučuttu kaksi paginanpidäjiä, Annika Pasanen da Tauno Ljetoff.

Annika Pasazen pagina koski saamen kielien da karjalan kielen lizäksi varavonalazien kielien elvytändiä ylehizellä tazolla. Yksi Pasazen ajatuksista oli nengone: konza elvytetäh kieldä, yhellä aigua on tärgie elvyttiä mieldägi. Yhelläh hiän muissutti karjalan kielen elvytännästä kiinnostunuzie siidä, jotta kieleh liittyjät pozitiivizet ajatukset ei vielä yksinäh elvytetä kieldä, a sidä varoin tarvitah kovembie keinoloi da elvytystavottehien kaččelendua yhessä kieliyhtehizön kessen. Pasanen jatko ielläh, jotta kielenelvytyksen pohjana pidäy olla globualista tutkimustieduo da ezimerkkilöi.

Kerahmon toine pagizija oli Tauno Ljetoff, kumbane saneli koltansaamen elvytännästä da siidä, midä hiän iče on ruadan koltansaamen kielen hyväksi da midä jogahine voi iče ruadua varavonalazen kielen elvyttämizeksi. Ljetoff sano, jotta kieldä pidäy moneh tabah oppie pidiä käyttökielenä ezimerkiksi kiännöksien avulla. Ljetoffan mugah varavonalazen kielen azieda eistäy lizäksi se, kun kieldä tuuvah nägyvih eri tilandehissa.

Kerahmon lopussa lyhyöt paginanvuorot suadih vielä Risto Salmela da Milla Tynnyrinen. Risto Salmela saneli omien sanoin mugah “tavallizen mužikan” nägökulmasta siidä, kuin hiän oppiu paissa omalla lapsella karjalaksi da mimmozie probliemoi sih liittyy. Salmela sano, jotta lapsie varoin välttämättä pidäis suaha liziä karjalankielizie materijualoi, ezimerkiksi lapsilla tarkotettuloi nygyaigazie filmoi.

Karjalazie nuorie kerahmossa evusti Milla Tynnyrinen. Nuorilda hiän toi kerahmoh nengozen viestin: karjalaksi ei ole olemassa nuorilla tarkotettuo materijualua, da konza pluanoissa on luadie karjalankielizie ainehistoloi, pidäis duumaija, kuinba ne autettais nuorie.

Passibo kaikilla ozanottajilla! Hyviä Raštavua da ozakasta Uutta vuotta!