Keskustelutilaisuuden satoa

Pääsiäismunia linnunpesässä

Pidimme 25.3.2021 Zoomissa keskustelutilaisuuden, jossa oli Zoomin rekisteritietojen mukaan mukana kaikkiaan 86 osallistujaa; heistä lähes 60 oli paikalla koko kokouksen ajan. Lämmin kiitos mukana olleille vilkkaasta keskustelusta, joka toi näkyviin karjalaisyhteisön monia näkökulmia! Verkkotilaisuus tavoittaa ihmisiä laajasti, ja korona-aika on totuttanut monet meistä tällaiseen työskentelyyn. Olemmekin päättäneet jatkaa verkkokokouksia koko hankkeen ajan, ja mietimme jo seuraavan tapaamisen aihetta ja mahdollisia vieraita.

Seuraavassa on lyhyt kooste kokouksessa esiin tulleista elvyttämistoimintaa koskevista käytännön ehdotuksista, joissa olisi ehkä mahdollista tehdä yhteistyötä elvytyshankkeen kanssa:

 • kieliaktivistien tukeminen (Karjalan Kielen Kodi järjestänyt verkkokurssina Suomen Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa)
 • lasten animaatiofilmejä karjalaksi (Venäjällä animaatioita saatavilla tätä varten)
 • dokumentti, jonka avulla lisätään suomalaisten tietoa karjalan kielestä
 • karjalan kielen opetus kansalaisopistoissa, verkkokursseina uusia mahdollisuuksia
 • maksuttomat karjalan kielen kurssit
 • etäopetus tärkeää, koska karjalaiset asuvat eri puolilla maata
 • karjalan käyttämisen harjoittelua tarvitaan
 • lähiopetus ja -toiminta tärkeää: keho muistaa
 • karjalan ja lyydin piiri: opiskelua sulassa sovussa
 • musiikin yhdistäminen kielen tukemiseen, kiinnittyminen karjalan kieleen tunteiden tasolla
 • digitaaliset välineet kielenoppimisen tukena
 • karjala mediassa
 • kielimateriaalit, sanakirjat, korpus
 • kielen elvytyksen asiantuntijoiden tuki karjalankielisille, mahdollisuus kysyä
 • tuki karjalan ääntämisen ja äänteiden opetteluun
 • karjala nuorten ulottuville: YouTube, podcast
 • kansalaisopistojen opettajien kurssimateriaalit
 • lyhyt karjalan kielen kurssi tarjolle lukiolaisille
 • verkosto, jossa aktivistit, opettajat, tutkijat etsivät ratkaisuja yhteistyössä
 • äänikirjat, joissa mahdollisuus seurata samalla tekstiä
 • verkostoituminen saamelaisten kanssa; kolttasaamelaisilla samanlaiset evakkokokemukset kuin karjalaisilla
 • eteläkarjalan kirjakielen tukeminen (mukaan lukien keskustelu kielimuodon nimityksestä)
 • karjalan kielimuotojen yhteinen sanastotyö

Lisäksi jaettiin muun muassa kokemuksia karjalan kielen oppimisesta ja käyttämisestä arkielämässä, yhteistyöstä ja karjalan eri kielimuotojen tukemisesta. Karjalan yhteiskunnallisen aseman kehittämisestä käytettiin niin ikään monta puheenvuoroa, jotka olivat hyvä evästys kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmälle.

Seuraavaksi pyydämme kieliyhteisöltä konkreettisia ehdotuksia toiminnaksi, jota voisimme yhteistyössä kehittää vuoden 2021 aikana. Tätä varten valmistelemme sähköisen lomakkeen, joka avataan näillä näkymin viikolla 16. Olemme erityisen kiinnostuneita yhteistyösuunnitelmista, jotka liittyvät karjalankieliseen ryhmätoimintaan, kielen oppimista tukeviin julkaisuihin ja äänitteiden tai audiovisuaalisten tallenteiden tuottamiseen. Ehdotusten toivomme olevan hyvin perusteluja ja realistisia, joten niiden laatiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Päätös siitä, mihin yhteistyötarjouksiin elvytyshankkeessa tartutaan, tehdään sen puitteissa, mihin vuotuinen rahoitus antaa mahdollisuuden.

Tässä vaiheessa rauhoitumme pääsiäisen viettoon. Hyvyä Äijyäpäivyä! Hyviä Äijiäpäiviä!

Kuva: Katerina Paalamo