Humanistien mentorointiohjelman 2021–22 ilmoittautumisaikaa jatketaan 14.9.2021 saakka

Syyskuussa 2021 alkavan humanistien mentorointiohjelman ilmoittautumisaikaa jatketaan 14.9.2021 saakka. Ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin, mikäli enimmäismäärä (20 mentoriparia) täyttyy. Mentorointiohjelman aikataulu säilyy muutoin ennallaan.

Mentoreiksi voivat ilmoittautua eri alojen asiantuntijat ja yrittäjät, joiden työssä kieli- ja kulttuurialojen osaamisesta on hyötyä.

Mentoroitaviksi voivat ilmoittautua

  • humanististen pääaineiden maisteriopiskelijat tai maisteriopintonsa lukuvuonna 2021–2022 aloittavat
  • humanististen alojen jatko-opiskelijat
  • humanistiselta alalta valmistuneet filosofian maisterit ja tohtorit.

Humanistisia aloja tässä yhteydessä ovat kielet, suomen kieli ja kirjallisuus, kulttuurintutkimuksen suuntautumisalat sekä historia.

Kuvassa grafiikkaa, ihmisiä ja logoja sekä teksti: Humanistien mentorointiohjelma 2021–22 uef.fi/humus