Pidä silmät auki hakiessasi harjoittelupaikkaa

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) radio- ja tv-arkistossa kesänsä harjoittelussa viettänyt Nelli Peltokangas kannustaa humanistiopiskelijoita suhtautumaan harjoittelupaikan hakuun avoimin mielin. Lue, miten Nelli sai harjoittelupaikan ja millainen kokemus oli.

Kuvassa raitapaitainen Nelli Peltokangas katsoo hymyillen kameraan.

Nelli Peltokangas on kinnostunut monipuolisia tehtäviä tarjoavasta museoalasta, mutta haluaa  pitää uramahdollisuutensa avoimina.

Nelli Peltokangas opiskelee nyt viidettä vuotta kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa. Erikoistumisalanaan hänellä on kulttuuriantropologia. Lisäksi hän on opiskellut perinteentutkimusta, museologiaa ja historiaa. Pitkälle edenneet opinnot alkoivat viime lukuvuonna olla vaiheessa, jossa myös työharjoittelu tuli ajankohtaiseksi.

– Halusin saada työkokemusta. Olen ollut ihan muissa hommissa kesätöissä eikä oman alan kokemusta ollut hirveästi. Ajattelin, että oman alan kokemus olisi tällä hetkellä tosi tärkeää, Nelli kuvailee.

Aivan ensiksi Nelli haki harjoitteluaan varten yliopiston harjoittelutukea, vaikka harjoittelupaikkaa ei ollut vielä tiedossa. Jos opiskelijalle myönnetään harjoittelutuki, yliopisto maksaa tukea hänet palkkaavalle työnantajalle, kunhan harjoittelu täyttää tietyt ehdot.

– Sain tuen ja lähdin sitten aggressiivisesti etsimään eri paikkoja, joihin voisin mennä harjoitteluun, Nelli kuvailee.

”En halunnut rajoittaa itseäni”

Nelli etsi harjoittelupaikkailmoituksia muun muassa Yammerista ja laittoi hakemuksia menemään useisiin paikkoihin. Pääasiallisina painopisteinä hakukohteissa olivat häntä kiinnostava museoala: hän haki museotehtäviin esimerkiksi Suomenlinnaan ja Olavinlinnaan. Hän soitti myös suoraan paikalliseen museoon tiedustellakseen mahdollisia harjoittelupaikkoja. Toisaalta hän pyrki kuitenkin pitämään vaihtoehtonsa avoimina myös muunlaisten työpaikkojen suhteen.

Yammerista Nelli huomasi, että KAVI hakee harjoittelijaa. Ilmoituksessa kerrottiin, että harjoittelijan tehtäviin kuuluu muun muassa radio- ja tv-ohjelmien luettelointia. Luetteloinnista Nellillä oli jo kokemusta Pohjois-Karjalan museon valokuva-arkistosta, jossa hän oli ollut viikon mittaisessa harjoittelussa aiemmin.

–  Aluksi ehkä ajattelin, että KAVIn toiminta ei vastaa ihan sitä, mitä olen itse opiskellut tai harjoitellut, mutta päätin kuitenkin hakea. En halunnut rajoittaa itseäni sen mukaan, että paikka ei täsmälleen kuulostanut siltä, mitä olen opiskellut.

Niinpä Nelli lähetti CV:nsä ja hakemuksensa. Noin viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä seurasi yhteydenotto, jossa ehdotettiin puhelinhaastattelua. Nelli toi haastattelussa esiin innostuneisuutensa, aiemman luettelointikokemuksensa, kiinnostuksensa museo- ja arkistoalaa kohtaan sekä museologian sivuaineen tuoman yleistietouden.

Joensuussa asuva Nelli sai harjoittelupaikan ja sen myötä olikin tiedossa muutto kesäksi Helsinkiin. Paikkakunnan vaihtaminen ei Nelliä haitannut; tärkeintä oli saada mielenkiintoinen harjoittelupaikka ja monipuolista kokemusta. Hän haki asuntoa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:lta, josta järjestyikin hänelle soluasunto vain parissa viikossa.

Monipuolista työtä ohjelmavirran parissa

Harjoittelu Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa KAVIn radio ja tv-arkistossa (RTVA) alkoi kesäkuun alussa ja jatkui elokuun loppuun.

RTVA huolehtii suomalaisen radio- ja televisiokulttuurin säilymisestä jälkipolville: se palvelee tutkijoita ja opiskelijoita tallentamalla televisio- ja radiokanavien digitaalista ohjelmavirtaa, jota voi katsella ja kuunnella katselu- ja kuuntelupisteillä KAVIn tiloissa.

Nellin työtehtäviin kuului paljon itsenäistä työskentelyä, joka sopi hänelle hyvin: esimerkiksi luettelointia, asiasanoitusta, sisällön kuvailua sekä arkistoon tulevan ohjelmavirran laadunvalvontaa, jossa varmistettiin muun muassa se, että kuva ja ääni toimivat. Hän pääsi myös palvelemaan asiakkaita asiakaspisteillä.

Nelli kuvailee kokemusta todella mukavaksi, mutta koronatilanteen myötä myös hieman tavallisesta poikkeavaksi. Iso osa työntekijöistä oli etätöissä, joten toimistossa oli tavallista hiljaisempaa ja asiakkaita kävi harvakseltaan.

Mielekkäimmiksi tehtävikseen Nelli koki asiasanoituksen ja sisällön kuvailun.

– Saattaa kuulostaa tylsältä, mutta sitä varten piti myös katsoa ja kuunnella ohjelmia, jotta tiesi vähän sisällöstä, jos ohjelma ei ollut ennestään tuttu. Oli hauskaa ja monipuolista, että sai katsoa ohjelmia ja samalla tehdä muistiinpanoja ja miettiä, mitkä olisivat sopivia asiasanoja, Nelli selittää.

Yliopisto-opinnot antoivat hyvät valmiudet harjoitteluun

Yliopisto-opinnot ovat antaneet Nellille sekä yleisiä työelämätaitoja että substanssiosaamista, joista oli hyötyä harjoittelussa.

– Sosiaaliset taitoni ja oman aikataulun suunnittelun taidot ovat kehittyneet ryhmätöiden myötä yliopistossa. Myös tietotekniset taidot ovat harjaantuneet, joten uusia ohjelmia ei tarvinnut opetella ihan alusta asti. Museologian sivuaineesta on tullut sanastoa, jota työssä käytettiin, sekä luetteloinnin, asiasanoituksen ja sisällönkuvailun perusjutut. Niistä oli kyllä paljon hyötyä tuossa työssä!

Harjoittelussa Nelli sai lisää kokemusta, jolla hän pääsi vahvistamaan osaamistaan, harjoittelemaan vastuunottoa ja yhteistyötaitoja tulevaa työelämää varten.

– Oli tosi arvokasta saada työkokemusta arkistoalalta, Nelli iloitsee.

Avoimin mielin kohti tulevaa uraa

Nellin kiinnostus museoalaa kohtaan on harjoittelun myötäkin säilynyt. Korona-aikana harjoittelussa korostui itsekseen tekeminen, ja tulevalta työpaikaltaan Nelli toivookin monipuolista työympäristöä, jossa pääsisi tekemään asiakaspalvelupainotteisempaa työtä.

– Olen todella kiinnostunut museoalasta ja tehtävät ovat siellä hyvin monipuoliset.

Nelli ei kuitenkaan halua rajoittaa ajatuksiaan tulevasta urasta liikaa.

– Tykkään pitää ajatukseni avoimina – minulla on tiettyjä kiinnostuksen kohteita, muttei spesifiä työpaikkaa tai virkaa, johon tähtäisin. Koetan mennä tilaisuuksien mukaan!

Harjoittelu- tai työpaikkaa etsiviä humanistiopiskelijoita Nelli kannustaa suhtautumaan työnhakuun avoimin mielin, pitämään silmät auki kaikkialla ja etsimään sopivia paikkoja useista lähteistä esim. verkosta.

– Kun pitää silmät auki, pystyy heittäytymään ja hakemaan sellaisiakin paikkoja, joista ei ole ihan varma, olisiko työ ihan täsmälleen omaa koulutusta vastaavaa. Saattaakin olla, että sieltä löytyy omanlaisia ja omaa osaamista vastaavia tehtäviä, Nelli vinkkaa.

Teksti: Sini Heinoja
Kuva: Nelli Peltokangas