Mentorointiohjelman ilmoittautuminen on käynnistynyt

Itä-Suomen ylipoiston humanistisen osaston mentorointiohjelman ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa: https://webropol.com/s/ilmoittaudumentoroitavaksi

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy joulukuussa 2020 humanistisille aloille suunnattu puolivuotinen mentorointiohjelma. Mentorointiohjelma tarjoaa humanististen alojen opiskelijoille ja niiltä valmistuneille tukea omien uratavoitteidensa saavuttamiseen ja lähentää heitä Itä-Suomen alueen työelämätoimijoiden kanssa. Mentorointiohjelma on käynnissä mentoroitaville 20.11.2020–31.5.2021 ja se on osa HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanketta (ESR).

Kenelle ohjelma on suunnattu?
Mentorointiohjelma on suunnattu Itä-Suomen yliopistossa opiskeleville, Itä-Suomen yliopistosta valmistuneille ja Itä-Suomesta työtä etsiville humanisteille, jotka tarvitsevat tukea opintojen jälkeisten uratavoitteiden ja niiden saavuttamiseen liittyvien valintojen selkeyttämiseen (erityisesti ns. generalistit).

Ohjelmaan voivat lukuvuonna 2020–2021 ilmoittautua:
• humanististen pääaineiden maisteriopiskelijat tai maisteriopintonsa tänä lukuvuonna aloittavat
• humanististen alojen jatko-opiskelijat
• humanistiselta alalta valmistuneet filosofian maisterit ja tohtorit.
Humanistisiksi aloiksi tässä yhteydessä katsotaan vieraat kielet, suomen kieli ja kirjallisuus, kulttuurintutkimuksen
suuntautumisalat sekä historia.

Mitä on mentorointi?
Humanistisen osaston ohjelmassa mentorointi toteutetaan parityöskentelynä. Mentorointi tarkoittaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa kokemusten jakamista, tietojen vaihtoa, tukemista ja kannustamista kokeneen työelämässä toimivan henkilön (mentori) ja työelämään hakeutumassa olevan henkilön välillä (mentoroitava/aktori). Kyse on luottamuksellisesta vastavuoroisuuteen perustuvasta suhteesta, jossa molemmat osapuolet oppivat toisiltaan yhteisten keskustelujen kautta. Parhaimmillaan mentorointisuhde on molemminpuolinen oppimiskokemus, joka vahvistaa oman osaamisen ja asiantuntijuuden arvostusta.

Mentoroitavalle pyritään etsimään sopiva mentori hänen toiveidensa ja tavoitteidensa perusteella.
Mentorit edustavat työelämän kenttää monipuolisesti.

Mentoroitavalle ohjelma antaa mahdollisuuden:
• harjoitella oman osaamisen ja vahvuuksien sanallistamista
• tunnistaa kieli- ja kulttuuriosaamisen soveltamismahdollisuuksia
• tunnistaa ja selkeyttää omia uratavoitteita
• tutustua työelämän edustajiin, toimintatapoihin ja osaajatarpeisiin Itä-Suomen alueella
• kehittää verkostoitumistaitoja
• kerryttää myös opintopisteitä FM- tai FT tutkintoosi.

Ilmoittautuminen

Mentorointiohjelmaan ilmoittaudutaan lomakkeella, joka aukeaa 18.9. klo 10.45 ja sulkeutuu 16.10. klo 16.00  tai kun ilmoittautuneiden enimmäismäärä täyttyy. Lomakkeella kysytään tietoja mm. opintojen tai työuran nykytilanteesta ja tavoitteista sekä mentoriin liittyvistä toiveista.

Ilmoittautuneille ohjelman aloittaminen on ehdollista. Ohjelman aloittamisen edellytyksenä on se, että ilmoittautuja kuuluu ohjelman kohderyhmään, osoittaa haastattelussa sitoutuneisuutensa
ohjelmaan ja hänelle löydetään mentori, joka vastaa hänen tavoitteitaan ja toiveitaan. Edellytykset täyttävät ilmoittautuneet otetaan ohjelmaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan enintään 30 ja ohjelmassa voi aloittaa enintään 20 mentoroitavaa.

Ilmoittautuneille järjestetään lyhyitä (10–20 min.) haastatteluita viikolla 43. Ohjelman koordinaattori kutsuu ilmoittautuneet haastatteluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Haastattelussa arvioidaan ilmoittautuneen sitoutuneisuus ja motivaatio osallistua mentoriohjelmaan sekä mentoriin liittyviä tavoitteita ja toiveita. Haastattelun perusteella ohjelman koordinaattori kartoittaa mentoroitavalle sopivia mentoriehdokkaita. Kartoituksen tuloksista kerrotaan 13.11.2020 mennessä.

Valmistaudu vastamaan haastattelussa seuraaviin kysymyksiin:
• Miksi tarvitset mentoria?
• Mitä työelämätaitoja toivot kehittäväsi mentoroinnin aikana?
• Mitä odotuksia sinulla on mentorointiohjelmasta?
• Minkä alan yritysten toimintaan haluaisit Itä-Suomessa tutustua?

Mentorointiohjelman aikataulu

  • 18.9.2020 klo 10.45: Ilmoittautuminen mentorointiohjelmaan aukeaa.
  • 16.10.2020 klo 16.00: Ilmoittautuminen päättyy, mikäli ilmoittautujamäärä ei ole aiemmin täyttynyt.
  • 19.–23.10.2020: Ilmoittautuneiden haastattelut. Tuloksista tiedotetaan 13.11.2020 mennessä.
  • 20.11.2020 klo 10.15–11.00: Aloitustapaaminen mentoroitaville.
  • 11.12.2020 klo 10.15–15.15: Yhteinen aloitustapaaminen mentoripareille. Tutustuminen mentorin kanssa, toimintaohjeet, tapaamisten sopiminen, Palautteen antaminen ja
    vastaanottaminen -koulutus.
  • 11.12.2020–31.5.2021: Mentoriparien omat tapaamiset noin kuukausittain.
  • 19.3.2021 klo 10.15–11.00: Mentoroitavien välitapaaminen.
  • 31.5.2021 klo 10.15–13.15: Yhteinen päätöstapaaminen mentoripareille. Kokemusten läpikäynti ja Asiantuntija neuvottelijana -koulutus.

Mentorointiohjelman yhteiset kokoontumiset järjestetään syyslukukaudella 2020 etätapaamisina. Kevään tapaamisten toteutuksesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja ohjelmasta antaa HUMUS-hankkeen projektipäällikkö Anna Logrén (anna.logren@uef.fi).