Väitöskirjatutkijoiden vauhdikas lukuvuosi – aktiivista julkaisutoimintaa ja kansainvälistä medianäkyvyyttä

Lukuvuosi 2022–23 oli Itä-Suomen yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkijoiden osalta vauhdikas. Kahden ”etävuoden” jälkeen sekä henkilökunta että opiskelijat palasivat suurissa määrin takaisin Kuopion kampukselle. Kollegojen läsnäolo konkretisoitui viimeistään marraskuussa, kun syyslukukausi huipentui liikuntalääketieteen oppiaineen 30-vuotisjuhlaan. Kevätlukukaudella nuoret tutkijat tiivistivät yhteistyötään, kun yksikkörajat ylittänyt yhteistyöryhmä sai alkunsa. Ryhmän yhteiset aktiviteetit hitsasivat tutkijoita aiempaa tiiviimmin yhteen, jonka ansiosta toiminta jatkuu tulevina lukuvuosina vielä isommassa mittakaavassa.

Lukuvuosi 2022–23 oli Itä-Suomen yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkijoiden osalta vauhdikas.

Hauskanpidon lisäksi väitöskirjatutkijat julkaisivat aktiivisesti ja olivat näkyvissä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin mediassa. Seuraaviin kappaleisiin on nostettu esille kuluneen lukuvuoden kohokohtia väitöskirja-artikkeli artikkelilta.

Julia Kettinen

Julia Kettisen ensimmäinen väitöskirja-artikkeli ”Comparative effectiveness of playing golf to Nordic walking and walking on acute physiological effects on cardiometabolic markers in healthy older adults: a randomised cross-over study” julkaistiin arvostetussa BMJ Open Sport & Exercise Medicine -tiedelehdessä helmikuussa.  Tutkimuksessa selvitettiin yksittäisen golfkierroksen, sauvakävely- ja kävelylenkin välittömiä fysiologisia vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyden näkökulmasta.  Kaikki kolme liikuntamuotoa laskivat verenpainetta. Kävelyä ja sauvakävelyä intensiteetiltään kevyempi, mutta pitkäkestoisempi golfharjoittelu kulutti kuitenkin eniten energiaa ja vaikutti suotuisammin veren rasvaprofiiliin ja sokeriaineenvaihduntaan.

Tutkimusartikkeli valittiin myös BMJ-konsernin mediatiedotteeseen, ja se herätti suurta kiinnostusta mediassa. Kevään aikana tutkimuksesta on julkaistu yli 600 uutisartikkelia 25 eri maassa. Muun muassa Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan Health Publishing -julkaisu ja Yhdysvaltalainen CBS News -uutiskanava raportoivat tutkimustuloksista. 

Kevään aikana tutkimuksesta on julkaistu yli 600 uutisartikkelia 25 eri maassa.

Juuso Jussila

Juuso Jussilan ensimmäinen väitöskirja-artikkeli ”Associations of leisure-time physical activity and active school transport with mental health outcomes: a population-based study” julkaistiin arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -tiedelehdessä vuodenvaihteessa. Tutkimuksen tulokset korostivat liikunnan kontekstin merkitystä mielenterveyshyötyjen näkökulmasta. Jo maltillinen määrä viikoittaista vapaa-ajan liikuntaa saattaa olla mielen hyvinvoinnille tärkeämpää kuin säännöllinen koulumatkaliikunta.

Juuson tutkimustyö huomiotiin myös kotimaisessa mediassa. Ylen ” Moderni yhteiskunta ei kannusta liikkumaan – tutkimuksesta löytyi yhteys nuorten liikunnan puutteen ja masennuksen välillä” -artikkeli (2.5.2023) herätti keskustelua niin tiedeyhteisön kuin suuren yleisön keskuudessa. Juuson haastattelu (6:39) löytyy jutun loppuosasta – kannattaa käydä kuuntelemassa!

Juuson tutkimustyö huomiotiin myös kotimaisessa mediassa.

Sanna Mattila-Rautiainen

Sanna Mattila-Rautiaisen väitöskirjan ensimmäisessä osatutkimuksessa ”A prospective International Study of Terminology in human-equine interactions” tarkasteltiin kansainvälisen hevosavusteisuuden terminologiaa. Kyselytutkimus toteutettiin, analysoitiin ja julkaistiin kahdeksalla eri kielellä HETI Journal -lehdessä. Sannan toinen osa-artikkeli ”The impact on physical performance, pain and psychological wellbeing of chronic low back pain patients during 12-weeks of equine-facilitated therapy intervention” julkaistiin keväällä Veterinary Science -tiedelehdessä. Artikkelista uutisoitiin laajasti sekä suomalaisissa että kansainvälisissä medioissa. Aiheesta julkaistiin myös juttu Suomalaisen kivuntutkimusyhdistyksen Kipuviesti-lehdessä (s. 22).

Artikkelista uutisoitiin laajasti sekä suomalaisissa että kansainvälisissä medioissa.

Tuula Martiskainen

Tuula Martiskaisen ensimmäinen väitöskirja-artikkeliEffectiveness of physical activity counselling provided for people with type 2 diabetes mellitus in primary healthcare in North Karelia, Finland: a register-based evaluation study” julkaistiin arvostetussa BMJ Open -tiedelehdessä viime vuoden heinäkuussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikuntaneuvontaa saaneiden, tyypin 2 diabetesta sairastavien asiakkaiden terveydentilan mittareita, kuten pitkäaikaista verensokeria, veren rasva-arvoja, painoa ja painoindeksiä, joita verrattiin potilasrekisteristä poimittuihin verrokkeihin.

Liikuntaneuvontaan osallistuneilla pitkäaikaisverensokeria kuvaavat HbA1c-tasot laskivat, kun taas verrokkiryhmässä ne nousivat. Lisäksi niiden osallistujien osuus, jotka saavuttivat LDL-kolesterolin tavoitetason intervention lopussa, oli suurempi interventioryhmässä. Tutkimuksen perusteella perusterveydenhuollossa toteutettu liikuntaneuvonta tarjoaa merkittäviä hyötyjä tyypin 2 diabeteksen hoidossa, vaikka liikuntaharjoittelun määrän kasvu olisikin vaatimatonta.

Tuula Martiskaisen ensimmäinen väitöskirja-artikkeli “Effectiveness of physical activity counselling provided for people with type 2 diabetes mellitus in primary healthcare in North Karelia, Finland: a register-based evaluation study” julkaistiin arvostetussa BMJ Open -tiedelehdessä viime vuoden heinäkuussa.

Tutkimusartikkelit:

Kettinen J, Tikkanen H, Venojärvi M. Comparative effectiveness of playing golf to Nordic walking and walking on acute physiological effects on cardiometabolic markers in healthy older adults: a randomised cross-over study BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023;9:e001474. http://dx.doi.org/10.1136/bmjsem-2022-001474

Jussila JJ, Pulakka A, Ervasti J, Halonen JI, Mikkonen S, Allaouat S, Salo P, Lanki T. Associations of leisure-time physical activity and active school transport with mental health outcomes: a population-based study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2023;33(5):670-681. https://doi.org/10.1111/sms.14292

Mattila-Rautiainen S, Brennan R, Emond N, Horne V, Volpe G, Arrieta K, Stergiou A. A prospective International Study of Terminology in human-equine interactions. HETI Journal: International Research and Practice. https://doi.org/10.58862/NJBV1737

Mattila-Rautiainen S, Venojärvi M, Rautiainen H, Keski-Valkama, A. The impact on physical performance, pain and psychological wellbeing of chronic low back pain patients during 12-weeks of equine-facilitated therapy intervention. Frontiers in Veterinary Science. 2023:10;1085768. https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1085768

Martiskainen TM, Lamidi ML, Venojärvi M, Tikkanen H, Laatikainen T. Effectiveness of physical activity counselling provided for people with type 2 diabetes mellitus in primary healthcare in North Karelia, Finland: a register-based evaluation study. BMJ Open 2022;12(7):e058546. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058546

Julia, Juuso, Sanna ja Tuula

Lue lisää tutkimusaiheisia blogitekstejä!