Uusia MOT-sanakirjoja / New MOT dictionaries

MOT-sanakirjaperheemme on saanut lisäystä! Käyttöön on hankittu kaksi uutta sanakirjaa: MOT Nordic ja MOT Schildts Finlandssvensk ordbok. MOT Nordic on kuusikielinen sanakirja, joka kattaa englannin lisäksi viisi pohjoismaista kieltä: islannin, norjan, ruotsin, suomen ja tanskan. Jokaiseen sanaan liittyy englanninkielinen selitys. MOT Schildts Finlandssvensk ordbok on suomenruotsin sanakirja. Se sisältää suomenruotsille ominaiset sanat ja sanonnat sekä käyttösuosituksia. Sanakirja perustuu Schildts Förlags Ab:n kustantamaan sanakirjaan Finlandssvensk ordbok.

Lisätietoja: http://mot.kielikone.fi/mot/uef/netmot > Tietoja sanakirjoista > MOT Nordic / MOT Schildts Finlandssvensk ordbok

************

University of Eastern Finland has purchased two new MOT dictionaries: MOT Nordic and MOT Schildts Finlandssvensk ordbok. MOT Nordic is a compact dictionary which covers English and five Nordic languages: Finnish, Swedish, Danish, Norwegian, and Icelandic.  MOT Schildts Finlandssvensk ordbok is a dictionary of Finnish spoken in Finland.

For more information: http://mot.kielikone.fi/mot/uef/netmot > About dictionaries > MOT Nordic / MOT Schildts Finlandssvensk ordbok (in Swedish)

Kaarina Meriläinen
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services