UEF kirjaston vuosi 2014

Viime vuoden tilastoja tarkastellessa näyttäytyy yliopistomme kirjaston toimintavuosi 2014 vakiintuneelta: painettujen aineistojen käyttö – lainamäärät – näyttävät pysyneet aikaisempien vuotten tasolla. E-aineistojen osalla verkkolehtien käyttö näyttäisi saavuttaneen sen tason, jolloin kasvu tuntuu pysähtyneen. Artikkelilatauksia on vuodessa noin 800.000 kertaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen yliopistolainen – 15.000 opiskelijaa ja 2.800 henkilökuntaan kuuluvaa – lataa kerran viikossa tieteellisen artikkelin luettavakseen!

Suurin käytön ja kokoelmien kasvu on tapahtunut e-kirjoissa. E-kirjojen lukumäärä alkaa lähennellä painettujen kirjojen lukumäärää ja niiden käyttö on tilastollisesti jo ohittanut painettujen kirjojen lainauksen. Tosin nämä luvut eivät ole täsmälleen verrannolliset, mutta kertovat jotakin tieteen nopeasta digitalisoitumisesta. E-kirjojen latauksessa suhdeluku on sama kuin verkkolehtien artikkeleissa: jokainen yliopistolainen on siis tuon artikkelin lisäksi katsonut joka viikko jotakin e-kirjaa. Näiden lisäksi kukin on lainannut tai uusinut noin 40 kertaa painetun teoksen vuoden aikana.

Myös kampuskirjastojen tilojen käyttö on vakiintuneella tasolla, taas tilastollisesti: jokainen yliopistolainen käy lähes kerran viikossa kirjaston tiloissa. Vaikka kirjaston tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on tähän verrattuna kymmenkertaista, niin fyysisten tilojen tarve ei ole vähentynyt. Ennustukset siitä, että painetut ja e-aineistot ja niiden käytön yhdistävä hybridikirjasto tulee olemaan vallalla vielä pitkään näyttävät onnistuneemmilta kuin ne, jotka hävittivät painetut aineistot ja kirjastojen fyysiset tilat virtuaalisten tieltä parikymmentä vuotta sitten.

Voidaankin siis sanoa, että kirjasto on tavoittanut hyvin yliopistolaiset ja pystynyt vastaamaan heidän tiedontarpeisiinsa ja onnistunut opettamaan erilaisten aineistojen käyttöä. Lisäksi toimintamme on tehokasta. Jos lasketaan karkeasti yleistäen kaikki tilastoidut suoritteet yhteen – kirjastokäynnit, aineistojen lainaukset ja lataukset ja verkkopalvelujen käyttökerrat – saadaan yhden palvelukerran kustannukseksi 1,50 euroa. Yhdelle, tilastollisten keskiarvojen mukaisesti käyttäytyvälle käyttäjälle hänen käyttämänsä paketin hinta olisi noin 800 euroa kirjaston maksamilla kustannuksilla! Kaupallisesti hankittuna sama paketti olisi vähintään kymmenen kertaa kalliimpi…

Kokoelmiemme ja palveluidemme kehittämisessä on toki vielä paljon tehtävää. Tätä työtä on hyvä jatkaa alkavana vuonnakin yhteistyössä käyttäjiemme kanssa!

Hyvää Uutta Vuotta,

Jarmo Saarti

kirjaston johtaja