MOT Translation koekäytössä / MOT Translation trial

MOT Translation on koekäytössä Itä-Suomen yliopistossa lokakuun 2014 loppuun saakka. MOT Translation on konekäännöspalvelu, joka tuottaa käännöksiä useille kielipareille. Palvelu aukeaa MOTin Translation välilehdeltä.

Yliopiston verkossa palveluun pääsee osoitteesta: http://mot.kielikone.fi/mot/uef/netmot.exe

**************

MOT Translation is on trial for the University of Eastern Finland until the end of October 2014. MOT Translation is machine translation service which produces translations to several language pairs. Yoy may access this service from MOT Translation interleaf.

Access within UEF network:  http://mot.kielikone.fi/mot/uef/netmot.exe

Lisätietoja / more information: jukka.kananen[at]uef.fi

 

 

Share