Kirjaston vuosikertomus 2015 ilmestynyt

Vuosikertomuksen 2015 kansiItä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomuksessa 2015 tarkastellaan palveluita, joita kirjasto tarjoaa tutkimustoiminnan tueksi. Näitä ovat tiedonhaun ja -hallinnan opetus, bibliometriset palvelut, erilaiset tilastot ja raportoinnit sekä yliopiston julkaisutietojen kerääminen. Myös itse julkaisemiseen ja julkaisutietojärjestelmiin liittyvät työt ovat nousseet kirjaston perustehtäviksi avoimen tieteen ja julkaisutoiminnan digitalisoitumisen myötä.

Teemaan liittyvien artikkelien lisäksi vuosikertomus sisältää tilastotietoa kirjaston toiminnasta sekä tietoa kirjaston henkilökunnan julkaisuista ja asiantuntijatehtävistä vuonna 2015.

Mikko Meriläinen, toimitussihteeri