Etkö löydä haluamaasi kurssikirjaa painettuna? Tarkista Joskusta löytyykö sama kirja e-versiona

Painettuja kurssikirjoja on kirjastossamme rajallinen määrä. Jokaiselle opiskelijalle emme pysty tilaamaan omaa kirjaa, vaikka se tietysti ihanteellista olisikin. Useista kirjoista on kuitenkin olemassa verkkoversio eli e-kirja, ja pyrimme myös sellaiset kokoelmaamme hankkimaan. Nuo e-kirjat löytyvät Joskusta omina tietueinaan:

ESIMERKKI 1: Ihmisen psykologinen kehitys – kolme tietuetta: painetut kirjat vuosilta 2006 ja 2014 (molemmat edelleen käyttökelpoisia) ja e-versio vuodelta 2015, jonka sisältö on sama kuin vuoden 2014 painetussa kirjassa. E-kirja on saatavilla Ellibs-palvelussa.

 1. Ihmisen psykologinen kehitys / Jari-Erik Nurmi … [et al.]. Julkaisuvuosi 2006.
 2. Ihmisen psykologinen kehitys / Jari-Erik Nurmi, Timo Ahonen, Heikki Lyytinen, Paula Lyytinen, Lea Pulkkinen, Isto Ruoppila. Julkaisuvuosi 2014.
 3. Ihmisen psykologinen kehitys / Jari-Erik Nurmi, Timo Ahonen, Heikki Lyytinen, Paula Lyytinen, Lea Pulkkinen, Isto Ruoppila. Julkaisuvuosi 2015.
  Itä-Suomen yliopiston kokoteksti Ellibs-palvelussa | University of Eastern Finland Full Text in Ellibs

ihmisen2

ESIMERKKI 2: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet – vuonna 2014 ilmestyneestä 4. uudistetusta painoksesta on sekä painettuja niteitä että Suomenlaki.com-palvelusta löytyvä verkkoversio.

 1. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet : johdatus julkisoikeuteen / Jaakko Husa, Teuvo Pohjolainen. Julkaisuvuosi 2014.
 2. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet : johdatus julkisoikeuteen / Jaakko Husa, Teuvo Pohjolainen. Julkaisuvuosi 2014.
  Itä-Suomen yliopiston kokoteksti Suomen laki -palvelussa

julkisen2

ESIMERKKI 3: The NTL handbook of organization development and change: principles, practices, and perspectives – vuonna 2014 ilmestyneestä toisesta painoksesta on sekä painettuja niteitä että Ebrary-palvelusta löytyvä verkkoversio.

 1. NTL handbook of organization development and change : principles, practices, and perspectives / Brenda B. Jones and Michael Brazzel, editors. Julkaisuvuosi 2014.
 2. NTL handbook of organization development and change : principles, practices, and perspectives / Brenda B. Jones and Michael Brazzel, editors. Julkaisuvuosi 2014.
  Itä-Suomen yliopiston kokoteksti Ebrary-palvelussa | University of Eastern Finland Full Text in Ebrary

ntl2

Syksyn 2015 uutuuksia

Tänä syksynä käyttöömme on tullut aiempaa enemmän kotimaisia e-kurssikirjoja Ellibs–palvelun kautta. Esimerkkejä uusista e-kirjanimekkeistä:

 • Erityispedagogiikan perusteet
 • Laadullinen tutkimus 2.0
 • Ohjaustyön opas: yhteistyössä kohti toimijuutta
 • Käännetyt maailmat: johdatus käännösviestintään
 • Johtaminen sosiaalialalla
 • Ihmiskäsitys ihmistyössä
 • Erilaisuuksien Suomi: vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot
 • Kommunikoinnin häiriöt
 • Johdatus tilastolliseen tutkimukseen
 • Meitä on moneksi

Ulkomaisten kurssikirjojen e-versiot on tilattu pääasiassa Ebsco- tai Ebrary–palveluiden kautta. Muitakin välittäjiä toki on. Kirjojen lainaamisessa ja käytössä on eroja: Osa e-kirjoista on yhden käyttäjän, osa useiden yhtäaikaisten käyttäjien versioita. Osassa kirjoista yhtäaikaisia lukijoita voi olla rajaton määrä. Myös muut käyttöoikeudet (esim. tulostus, tallennus, kopiointi) vaihtelevat riippuen kunkin e-kirjan kustantajasta tai välittäjästä. Kannattaa siis tutustua kotisivuiltamme löytyviin ohjeisiin.

Tule ja tutustu – kokeile ja innostu! Lisätietoa ja opastusta e-kirjojen hyödyntämiseen opiskelussa saat kaikkien kolmen kampuskirjaston palvelutiskeiltä.

Ohjeita ja oppaita

Keskeisimpien e-kirjapalveluiden käyttöohjeita
Keskeisimpien e-kirjapalveluiden käyttöohjeita – tiivistetty tulostusversio

Ebrary-palvelun e-kirjojen lukeminen selaimessa

Adobe Digital Editions -lukuohjelman lataaminen ja työaseman auktorisointi
Adobe-käyttäjätilin luominen (Adobe ID -tili)
E-kirjan lukeminen Adobe Digital Editions -lukuohjelmassa

Ebrary-palvelun e-kirjojen lataaminen Adobe Digital Editions ja Bluefire Reader -lukuohjelmiin
Ebsco-palvelun e-kirjojen lataaminen Adobe Digital Editions -lukuohjelmaan

Ohjevideot e-kirjoista kirjaston YouTube-kanavalla

HUOM !
Kaikista kirjoista ei edelleenkään ole olemassa sellaista verkkoversiota, jonka kirjasto pystyisi kokoelmaansa hankkimaan.

Tietopalveluneuvoja Tapio Lehtinen