“E-kirjojen lukeminen on työläämpää kuin koiranpennun opettaminen sisäsiistiksi” – e-kirjakyselyn tuloksia

Keväällä 2016 kansallinen elektroninen kirjasto FinElib järjesti korkeakoulukirjastojen kanssa kyselyn opiskelijoiden ja opettajien kokemuksista e-kirjojen käytöstä opinnoissa ja opetuksessa. Kansalliset tulokset julkaistaan tuonnempana, mutta Itä-Suomen yliopiston osalta tulokset on saatu jo nyt.

Vastauksia saatiin opiskelijoilta 191 ja opettajilta 10. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Opettajakunnan matalan vastausprosentin vuoksi keskitytään tässä blogikirjoitukesssa vain opiskelijavastauksiin.

Vastanneista opiskelijoista noin 85 % oli lukenut opintoihinsa liittyviä e-kirjoja. E-kirjatarjontaan onkin vaikea olla törmäämättä, sillä kutakuinkin kaikki hankkimamme e-kirjat löytyvät UEF-Finna-tietokannasta. E-kirjoja on tarjolla kirjaston kokoelmissa jo enemmän kuin painettuja kirjoja!

sarjakuva_278

Kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että e-kirjat nopeuttavat ja helpottavat opintoja. Tämä on varsin järkeenkäypää, sillä e-kirjojen parhaita puolia on riippumattomuus ajasta ja paikasta: ei huolta kirjasto aukioloajoista, ei kaukolainoja, ei matkustamista paikkakunnalta toiselle. E-kirja on siellä missä lukijakin. Ja parhaimmassa tapauksessa e-kirjojen ansiosta kurssikirjoja riittää luettavaksi samanaikaisesti jokaiselle tarvitsijalle.

Miksi kuitenkin vain reilu kolmasosa opiskelijoista valitsee kuitenkin mieluummin e-kirjan kuin painetun? E-kirjojen käyttö ei ole aina ongelmatonta. Tekniset hankaluudet vaikuttivat avointen vastausten perusteella olevan kaikkein yleisimpiä ongelmia. Käyttöliittymä ja lukuohjelmat ovat hankalia käyttää ja kirjojen lataaminen lukuohjelmaan ei onnistu/on hidasta/takkuaa. Kaikki kirjat eivät ole edes ladattavissa lukuohjelmaan, mikä koettiin myös puutteeksi. Kuitenkin kolme neljästä vastaajasta haluaisi ladata e-kirjat työasemalleen. Latausmahdollisuutta pidettäneen tärkeänä siksi, että selaimessa lukeminen edellyttää jatkuvan internet-yhteyden. Lisäksi osalla kirjoista on rajallinen määrä yhtäaikaisia käyttöoikeuksia, jolloin lukuohjelmaan lataaminen varmistaa pääsyn kirjaan sille ajalle jonka kirja säilyy lukuohjelmaan ladattuna. Hankaluutta aiheuttaa myös se, että e-kirjoja joudutaan hankkimaan useilta eri kirjavälittäjiltä ja kustantajilta, koska kaikkia ei ole saatavilla yhdestä paikasta. Näin käyttäjä törmää väistämättä monenlaisiin käyttöliittymiin, tekniikoihin ja käyttöehtoihin.

Vastauksissa nousivat esille myös e-kirjojen saatavuusongelmat: rajoitukset yhtäaikaisten käyttäjien määrässä, tarvittua kirjaa ei ole lainkaan tarjolla elektronisena tai ei ole tietoa mistä e-kirjat löytyvät. Viimeisimpään ongelmaan löytyy ratkaisu helposti: kaikki kirjaston kokoelmiin hankitut e-kirjat löytyvät UEF-Finnasta! Yleinen oletus on, että e-kirja = rajaton määrä yhtäaikaisia lukijoita. Tämä ei – harmillista kyllä – pidä paikkaansa. Jotkin e-kirjoista ovat tarjolla hankittaviksi kirjaston kokoelmiin vain yhden yhtäaikaisen käyttäjän versioina, ja käytännössä yhtäaikaisten käyttäjien määrä sitten vaihteleekin eri kirjoilla yhdestä rajattomaan. Ja koska juuri monet kurssikirjat ovat vain yhden käyttäjän versioina, kirjan tasapuolista saatavuutta on pyritty lisäämään estämällä lukuohjelmaan lataaminen: kun yksi lukija lopettaa kirjan lukemisen selaimessa, vapautuu se heti seuraavalle lukijalle. Toki näissäkin tapauksissa on tarvittaessa ostettu useita e-kirjakappaleita kokoelmiin. Valitettavasti myöskään kaikkia kirjoja ei ole hankittavissa sähköisinä kirjastoihin. Kirja näyttää olevan olemassa esim. kustantajan sivuilla elektronisena, mutta sitä myydäänkin vain yksityisille ihmisille eikä lainkaan kirjastokäyttöön.

sarjakuva_240

E-kirjojen lukumiellyttävyys voisi kyselyvastausten mukaan olla parempi. Lukemisen todettiin monessa vastauksessa rasittavan silmiä ja keskittymisen e-kirjojen lukemiseen vaikeammaksi kuin painettujen kirjojen lukemiseen. Myös sivunumeroiden puuttuminen, sisällysluetteloiden käytön vaikeus, kirjanmerkkien ja muiden merkintöjen lisäämisen ongelmallisuus sekä tulostus- ja kopiointirajoitukset ja -hankaluudet nousivat kyselyssä selvästi esille. Totta on, että kokonaisen kirjan lukeminen tietokoneen näytöltä ei ole maailman houkuttelevimpia asioita. Tabletilla lukumukavuus on himpun verran parempi. Kaikkein parhaiten e-kirjat sopinevatkin hakuteoksiksi tai selailevaan lukuun, jos varsinaista e-kirjanlukulaitetta ei ole käytössä.

Mitä näille monenmoisille ongelmille on tehtävissä? Ensiksikin kurssikirjoista hankitaan kirjastoon e-versio aina kun se on mahdollista. Kotimaisen e-kurssikirjatarjonnan parantamiseksi on toteutettu e-kurssikirjaprojekti, johon viimekeväinen kyselykin kuului. Projektin aikana meidänkin kirjastomme kokoelmiin saatiin hankittua sähköisinä paljon käytettyjä kurssikirjoja. Monet tekniset käyttöliittymien ja lukuohjelmien hankaluudet ovat vaikeasti ratkaistavissa, koska olemassa olevia standardeja ei ole. Saamaamme palautetta toki viestimme eteenpäin kirjavälittäjien ja -kustantajien suuntaan. Lisäksi kirjaston kotisivuilta löytyy ohjeistusta e-kirjojen lukemisen avuksi. Linkit löytyvät kirjoituksen lopusta.

Vaan onko e-kirjan lukeminen sitten työläämpää kuin koiranpennun opettaminen sisäsiistiksi? En tiedä. Itse en ole koskaan antanut koiralle siisteyskasvatusta. Ja tämä ei tarkoita sitä että meillä olisi sisälle kakkiva koira… :D

Tietoja hankituista e-kirjoista
Keskeisten e-kirjapalveluiden käyttöohjeita
Usein kysyttyjä kysymyksiä e-kirjoista

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services