Primo

UEF-Primo on hakupalvelu, josta löytyy yhdestä osoitteesta linkit kaikkiin kirjaston hankkimiin aineistoihin. UEF-Primosta pääset

  • hakemaan kirjaston kokoelmiin kuuluviin kirjoja ja lehtiä sekä tieteellisiä artikkeleita.
  • uusimaan omia lainoja sekä varaamaan kirjoja
  • tietokantojen omiin liittymiin ja e-lehtiin. (Kansainvälisiä tietokantoja käsitellään enemmän kolmen vuosikurssin Logopedian tiedonhaku-kurssilla.)

UEF-Primossa voit tehdä hakua:

  • Kirjaston kokoelmista: UEF kirjaston hankkimat kirjat ja lehdet (painetut ja verkkossa olevat) sekä tietokannat, hakuteokset ym.
  • Kansainvälisistä artikkeleista: haku sisältää artikkelien lisäksi hyvin monenlaisia muitakin aineistoja.
  • Sähköisistä aineistoista: mikä on lähes sama kuin Kansainväliset artikkelit, mutta lisäksi haun piirissä ovat hakuteokset, tietokannat ym. kirjaston omat e-aineistot.
  • Kaikista aineistoista: sisältää kaikki edellä mainitut yhdessä.

Kotimaisia, suomeksi julkaistuja lehtiartikkeleita ei UEF-Primosta juuri löydy. Näitä pitää hakea ensisijaisesti kansallisen Finnan kautta.

Primosta löytyy useita oppaita kirjaston sivuilta. Tässä muutamia hyödyllisiä oppaita:

Lähde: Mukaillen Itä-Suomen yliopiston kirjasto. Metsätieteen tiedonhaku [verkkosivusto]. Saatavilla: https://blogs.uef.fi/tiedonhaku-metsatiede/