Lähteiden arviointi

Tietokantahakujen tulokset ovat tieteellisiä, valikoituja ja luotettavia julkaisuja. Jotkut tietokannat sisältävät muutakin kuin tieteellistä aineistoa, mutta useimmiten tarjolla on mahdollisuus rajata tulokset vain vertaisarvioituihin julkaisuihin.

Primossa on vertaisarvioidut kausijulkaisut rajausmahdollisuus.

Arvioitavia näkökulmia ovat esim.

  • luotettavuus
  • tavoitteet ja kohderyhmä
  • tekijän/tuottajan/julkaisijan/kustajan tausta (asiantuntemus)
  • onko informaatio suodatettu/arvioitu
  • paikkansapitävyys
  • puolueettomuus
  • tuoreis, ajankohtaisuus, lähteen ikä
  • kattavuus

Internetlähteissä sivun osoite, tekijän tiedot, lähteet ja julkaisupäivämäärä auttavat alkuun.

Varo saalistajalehtiä

Julkaisumaksujen perässä liikkuvien predator- eli saalistajalehtien artikkeleiden taso on heikko, osa saattaa olla jopa plagiaatteja muiden tutkijoiden töistä. Alla on muutamia keinoja tarkistaa lehden tieteellisyys: