Apukeinoja suunnitteluun

Tiedonhaun suunnittelussa apuna voi käyttää esimerkiksi

  • hakusanalistausta esimerkiksi taulukon tai käsikartan muodossa
  • hakutulosten tallentamista (esimerkiksi Primossa)
  • hakusuunnitelmaa
  • hakupäiväkirjaa
  • tiedonhakijan portfoliota

Näiden apukeinojen käyttäminen ei ole pakollinen osa tiedonhakua, mutta ne auttavat analysoimaan hakuprosessia ja hahmottamaan kuinka tiedonhakua voi kehittää haluttuun suuntaan. Esimerkiksi hakupäiväkirjan tai -suunnitelman avulla voi kätevästi dokumentoida mitä hakusanoja- ja lauseita on käytetty.

Vinkki

Käsitekartan avulla saat hahmoteltua hakusanojen välisiä riippuvuuksia ja suhteita.

Taulukon avulla on helppo hahmotella synonyymeja ja rinnakkaistermejä.