Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista. Operaattoreita on kolme: AND, OR ja NOT.

  • AND-operaattori liittää hakuun kaikki hakutermit. AND-operaattori rajaa hakua. Se on yleisimmin käytetty operaattori.
lapset AND puheterapia
lapset AND puheterapia
  • OR-operaattori liittää hakuun jommankumman (tai jonkun) hakusanan hakuun. OR-operaattori laajentaa hakua. Sillä voi yhdistää esimerkiksi vaihtoehtoisia termejä hakuun.
lapset OR puheterapia
lapset OR puheterapia
  • NOT-operaattori sulkee pois termejä hausta. NOT-operaattoria tulee käyttää harkiten, koska se sulkee helposti pois hyviä teoksia hausta.
lapset NOT puheterapia
lapset NOT puheterapia

Lähteet: Mukaillen Itä-Suomen yliopiston kirjasto. Metsätieteen tiedonhaku [verkkosivusto]. Saatavilla: https://blogs.uef.fi/tiedonhaku-metsatiede/. Itä-Suomen yliopiston kirjasto. Kasvatustieteiden tiedonhaku [verkkosivusto]. Saatavilla https://sites.uef.fi/tiedonhaku-kasvatus/.