Enemmän tuloksia

Suosittuja tapoja lisätä hakutulosten määrää:

  • hakusanojen tarkastelu ja tarvittaessa lisääminen
    • huomio esim. synonyymit, rinnakkaistermit
  • OR-operaattorin käyttö
  • tarvittaessa AND-operaattorien määrän vähentäminen
  • fraasien purkaminen AND-operaattoria hyväksikäyttäen
  • sanankatkaisu
  • vapaasanahaku
  • rajoitusten poisto (esim. vuosilukurajaus)

Lähde: Mukaillen Itä-Suomen yliopiston kirjasto. Metsätieteen tiedonhaku [verkkosivusto]. Saatavilla: https://blogs.uef.fi/tiedonhaku-metsatiede/