Plagiointi, viittaaminen, tekijänoikeus ja tutkimusetiikka

Käsitteitä

  • Viittaus = toisen tekijän ajatusten ilmaiseminen omin sanoin
  • Lainaus = suorasanainen ote, joka pitää erottaa lainausmerkeillä (”sitaatti”).
  • Plagiointi = ”toisen henkilön työn jäljentäminen ja esittäminen omanaan, henkisen omaisuuden varastaminen” (Lähde: Nurmi T.: Suomen kielen sanakirja, Jyväskylä: Gummerus, 1992).


Käytetyt lähteet mainitaan niin, että lainaukset ja viittaukset ovat selkeästi tunnistettavissa ja löydettävissä myöhemmin.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja -asetus säätelevät julkaisujen (julkaistujen teosten) käyttöä.

E-aineistojen käyttöehdot

Kirjaston hankkimien elektronisen julkaisujen (e-kirjojen, e-lehtien, hakuteoksien, sanakirjojen) ja tietokantojen käyttöä säätelevät erilliset sopimusehdot. Käyttöehdot poikkeavat aineistoittain.

Sallittua on (pääsääntöisesti)

  • selailla ja tehdä tiedonhakuja
  • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa hakujen tuloksia omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön (ei-kaupalliseen tarkoitukseen)
  • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa yksittäisiä artikkeleita tai tekstin osia e-kirjoista
  • lähettää sähköpostitse tai paperikopiona yksittäisiä artikkeleita toisella henkilölle henkilökohtaiseen käyttöön tieteellisen kommunikoinnin nimissä.

Kiellettyä on (pääsääntöisesti)

  • käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
  • levittää, myydä tai muokata aineistoa tai tehdä siitä johdannaisteoksia tai antaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille henkilöille
  • poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai kieltoja
  • käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesti haravoivat aineistoja
  • järjestelmällisesti kopioida tai tulostaa aineistoa paperille tai julkaista aineistoa uudelleen muussa muodossa
  • tallentaa omalle laitteelle suuria määriä järjestelmällisesti (esim. lehtien kokonaisia numeroita tai vuosikertoja) tai laittaa esimerkiksi omalle nettisivulle

Lisätietoja e-aineistojen käytöstä löydät kirjaston kotisivuilta.

Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikan periaatteet koskevat niin tutkijoita, opettajia kuin opiskelijoita. Itä‐Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu esimerkiksi:

  • Toimintatapojen rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimuksessa, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa
  • Eettisesti kestävät tietokanta- tutkimus- ja arviointimenetelmät sekä avoimuus tulosten julkaisussa
  • Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioon ottaminen
  • Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty

Lähde: Mukaillen Itä-Suomen yliopiston kirjasto. Kasvatustieteiden tiedonhaku [verkkosivusto]. Saatavilla https://sites.uef.fi/tiedonhaku-kasvatus/