Hakusanat

Tällä sivustolla on listattu erilaisia keinoja määritellä hakusanoja.

Apuneuvoja hakusanojen määrittelyyn

 • Sanakirjat (esim. MOT sanakirjasto), käsikirjat, hakuteokset (esim. Wikipedia)
 • Oppikirjat Taustatietoa ja alan käsitteistöä löytyy alan oppikirjoista, tietosanakirjoista ja muista hakuteoksista. Ne auttavat keskeisten käsitteiden ja niiden synonyymien pohtimisessa. Samalla on hyvä selvittää termien laajemmat ja suppeammat käsitteet sekä vaihtoehtoiset ilmaisut.
 • Jo löydettyjen julkaisujen sisällysluettelot ja lähdeluettelot
 • Asiasanastot
 • Jo löytyneiden julkaisujen tiedot tietokannoissa, erityisesti aihetta kuvaavat sanat (Aiheet = asiasanat, subject)

Apuneuvoja vaihtoehtoisten termien määrittelyyn

 • kieli esimerkiksi englanti
 • synonyymi ja muu läheinen ilmaus
 • vastakkainen käsite voi olla hyödyksi
 • laajempi kokonaisuus, johon käsite liitty
 • tarkempi osa-alue, jonka käsite sisältä
 • lähikäsite
 • kirjoitusmuodon vaihtelu: color – colour
 • lyhenteet

Lähde: Mukaillen Itä-Suomen yliopiston kirjasto. Metsätieteen tiedonhaku [verkkosivusto]. Saatavilla: https://blogs.uef.fi/tiedonhaku-metsatiede/