I KÄSITTELYN LUONNE

OSIO I: TIETOJEN KÄSITTELYN LUONNE

Käsiteltävät tiedot

  1. Käsitelläänkö erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

  1. Käsitelläänkö salassa pidettäviä tietoja?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

Rekisteröidyn oikeudet

  1. Onko rekisteröidyn oikeus saada käsittelystä selkeäkielistä ja helposti ymmärrettävää informaatiota turvattu riittävällä tasolla?

Kyllä / Ei (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

  1. Onko rekisteröidyn oikeudesta tutustua tietoihinsa huolehdittu riittävällä tasolla?

Kyllä / Ei (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

  1. Onko rekisteröidyn muut oikeudet, kuten oikeus vastustaa käsittelyä, huomioitu riittävällä tasolla?

Kyllä / Ei (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

  1. Onko suunniteltu käsittely rekisteröidyn kannalta odotettavissa (käsittelyn ”yllättävyys” opiskelijalle on minimoitu)?

Kyllä / Ei (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

Uusi teknologia ja innovaatiot

  1. Onko tarkoitus käyttää uusia teknologioita ja innovaatioita, joiden riskejä ja toimintaa ei välttämättä tunneta vielä erityisen tarkkaan?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

Rekisteröity – rekisterinpitäjä – suhde

  1. Jääkö suunniteltu käsittely julkisen vallankäytön ulkopuolelle?

Kyllä / Ei (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

  1. Onko opiskelijalla, objektiivisesti arvioiden, mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista tietoa hänestä kerätään ja miten sitä käsitellään?

Kyllä / Ei (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)