Oikeus vastustaa käsittelyä

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröity voi milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, jos hänellä on siihen jokin hänen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen syy. Vastustaminen on mahdollista, jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn tietoja yleisen edun tai julkisen vallan vuoksi tai oikeutetun etunsa perusteella.

Oikeutta vastustaa käsittelyä ei kuitenkaan ole, jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Vastustusoikeutta ei ole myöskään silloin, kun kyse on tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin, tilastollisiin tarkoituksiin tai yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin tapahtuvasta käsittelystä, ja noudatetaan lisäksi tietosuojalain 31-32 §:n käsittelylle asetettuja vaatimuksia.

Ks. tämän oikeuden merkityksestä oppimisanalytiikan käytössä tarkemmin Oulin ja Voutilaisen (2019) artikkeli, sivut 35-36 ja 63-64.