Oikeus tutustua tietoihinsa

Oikeus tutustua tietoihinsa

Tietosuoja-asetus edellyttää, että tiedot on toimitettava kirjallisesti tai muulla tavoin ja tapauksen mukaan sähköisessä muodossa. Asetuksessa ei kuitenkaan säädetä yhdestä tietystä muodosta (esim. selosteesta), jolla tätä oikeutta on turvattava.

  • Tieto ei  ole vain saatavilla, vaan oikeasti ymmärrettävässä, tiiviissä ja selkeässä muodossa
  • Rekisteröidyn on saatava kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa.
  • Tiedot voidaan tarjota esim. sähköpostilla, itnernetsivustolla tai postitse kirjeenä. Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen suhde ja se, mitä viestintätapaa on yleensä käytetty, vaikuttaa siihen, millaista viestintätapaa tilanteessa käytetään. ”Riittävää tasoa” on siten arvioitava näitä seikkoja vasten.
  • Jos oppimisanalytiikassa käytetään esim. profilointia, rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelyn logiikasta sekä käsittelyn mahdollisista seurauksista.