Julkinen vallankäyttö

Julkinen vallankäyttö

Perustuslain 2 §:n mukaan julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin.

Julkiseen vallankäyttöön luetaan perustuslain esitöiden mukaan sellaiset norminanto-, lainkäyttö- ja hallintopäätökset, jotka tehdään yksipuolisesti ja joiden vaikutus ulottuu yksityisiin oikeussubjekteihin. Toinen keskeinen julkisen vallankäytön muoto on voimakeinojen käyttäminen ulkopuolisiin nähden. Julkista vallankäyttöä on tarkasteltava aina omassa kontekstissaan (Oppimisanalytiikassa siis: julkisyhteisön ja rekisterinpitäjän, eli yliopiston, suhde rekisteröityyn, eli opiskelijaan).

Oppimisanalytiikan käyttöön voi liittyä julkisen vallankäyttöä lähinnä hallintopäätösten tekemisen tai muuhun tähän rinnastuvan ratkaisun muodossa. Riippuu siis siitä, mikä on oppimisanalytiikan käyttötapaus, ja liittyykö siihen esimerkiksi opiskelijoita koskevien hallintopäätösten tekemistä tai näihin rinnastuvia ratkaisuja.