Selkeäkielinen ja helposti ymmärrettävä informaatio

Selkeäkielinen ja helposti ymmärrettävä informaatio

Rekisterinpitäjän tulee arvioida sitä, onko Informaatio kielen ja johdonmukaisuuden kannalta ymmärrettävää.

Tietojen ymmärrettävyyttä on arvioitava tietojen vastaanottajien/kohderyhmän kannalta. Kun henkilötietoja käsitellään useampaan kuin yhteen tarkoitukseen, on tärkeää toimittaa tiedot niin, että rekisteröity saa helposti ja yksiselitteisesti kokonaiskuvan henkilötietojensa käsittelystä.