Vienankarjalaisen pakinaklupin vaštauvunnat kevyällä 2023, kerähmö 26.4.

Kirjuttan talteh: Olga Karlova

Vienankarjalaisen pakinaklupin kolmaš Zoom-kerähmö 26.4.

Eklein serotana meitä oli kahekšan Zoomissa. Alkuh pakasima männehistä Heimopäivistä, mit piettih Tamperehella. Oli meitä monieš, ket oli oltu šielä paikan piällä, yhtymä ajatukšeh, jotta on še hyvä välillä heimolaisien keräytyö heimuol’omah. Ka pitojen formattie vois miettie uuvveštah, šentäh kun vanhempi rahvaš ei keššä pitkäh kerähmöijä, vaivutah, a vot nuoret ei viihytä šamoten kuin lapšet. Vois kehitellä miän vaštauvuntoja, jotta kaikilla olis mukava olla.

Tamperella vain Tamperehella? Näitä kielimuotoja niisi smiettimä. Kannel, kantelella, kannelta. = Kanteleh, kantelehella, kantelehta. Taival, taipalen, taivalta. = Taipaleh, taipalehen, taipalehta. Šamoten Tammerkoški, ka Tampere. Täh palah karjalan kieleššä šanotah: Tamperella (part. Tamperetta) ta Tamperehella (part. Tamperehta). Kačomma, mi muoto voittau. Onnakko -h:lla loppuja olis omempi.

Linkki Olgan čuppusen Heimopäivih heimuol’omah -kirjutukšeh.

Tuli pakinakši ni perehšanašto (linkki perehšanaštoh vienankarjalakši). Šanat ”aviopuoliso” ta ”avioliitto” karjalakši mietitytäh. ”Kirjavaštineh”-šanašša ei täyvy armahan tuntuo, lämpyö, hot vaštineh muiten on ylen hyvä vanha omaperäni šana. Kieli kehittyy ta noštau piätäh, tahtonemma iče šitä käyttyä. Tulou päivä, moušot ni šyntyy parempi ta pätövämpi šana. Olen iloni, jotta tuotta esih omie ajatukšie, välinpitämättömyöllä emmä loitoš piäše. Rohkiešti vain yheššä kieltä kehittämäh. Miula š-poštihki voipi tiettäväini työntyä ehotukšie ta kommenttija.

Mainičin Vapriikin näyttelyštä Tule terveh šuarnameččäh. Kerroin, jotta Mari Rajamaa on luken iäneh viisi vienalaista starinua Pertti Virtarannan Kulta rengas korvaan -šuarnakirjašta šitä näyttelyö varoin. Piäššöy Mari tulomah Zoom-pakinaklupih 10.5., kuuntelisima mielelläh täštä projektista lisyä.

Kerkeimä kaččuo ta Tiina lukiki iäneh starinua, mi alkau šyntyö yhtehisin kirjutukšin Padletissa. Lyštie oli kuunnella! Piättimä alottua toisen luvun, paremmin teksti näkyy ekranilla, ei pie kelual’l’a ta ečitellä jälkimmäistä virkehtä. Käykyähän lisyälömäššä virkkehie.

Opašteliutuma lisyämäh šanoja Eemelistä Flingah. Sirpa juohatti, kuin šanat šyötetäh (oikie yläčupukka Send-kohalla), šiinä šamašša kohašša voipi valita värinki, min tavuššalla kirjutettu ta työnnetty šana näkyy. Voitta työntyä lisyä. Ta vielä yksi asie. Uušien karjalan kieleh liittyjien projektien haku on kahallah.

Linkki karjalan kielen elvytyšprojektin yhtehisruatoprojektisien tietoloih.

Olisko kellä mitä idejua? Mie esitin ajatukšen vienankarjalakši kirjutettujen tekstien tukkuh keryämiseštä ta julkuamisešta. Voisi smiettie mitänih tiemua, esim. luonto, vuuvvenajat ta niih liittyjät ruavot, kieli… Tekstie on äijä tullun, karjalan kielen netälie varoin kirjutettuo, pakinaklupin ta kurššien opaštujien. Tekstien valinta, keryäntä tieman mukah, kuvitukšen mietintä, iänitallentehien luajintaki ois mahollini. Tätä idejua vois kehittyä. Lapšie varoin mitäki? Smiettikkyä. Projektie voipi tarita 19.5.23 šuaten.

Näkeyvymmä 10.5.! Tulkua terveh pakinoilla!