Olemma, elämmä, pakajamma – Kieli matkuau miän keralla -verkkotaitonäyttely vienankarjalakši

Elvytyšprojektin blogissa on nyt Olemma, elämmä, pakajamma – Kieli matkuau miän keralla -taitonäyttelyn verkkoversija.

Taitonäyttely rakentautuu taululoista, kumpasissa on kuvattuloina taituolijan Sirpa Männyn pienoisveššokšie ta mualaukšie. Niijen tovarissoina vorssuijah karjalankieliset kirjutukšet, mit Päivännoušu-Šuomen yliopisson vienankarjalan opaštaja Olga Karlova on yheššä opaštujieh kera kirjuttan ta kerännyn taijollisekši kokonaisuokši.

Näyttely on ollun esillä männä vuotena 2023 Sommelo-musiikkipruasniekašša Kuhmošša kešällä ta karjalan kielen netälillä Päivännoušu-Šuomen yliopissošša Jovenšuušša šykyšyllä.

Nyt taričemma verkošša kačottavan näyttelyversijan. Verkkonäyttelyh on otettu keralla qr-koodit, kumpasien kautti piäšöy kuuntelomah näyttelyn tekstijä iänehluvettuna. Kirjuttajat luvetah tekstijäh iče. Kaikin hyö ollah vienankarjalan opaštujie tahi pakinaklupilaisie. Vienankarjalaini pakinaklupi on oša Karjalan kielen elvytyšprojektin ruantua.

Linkki verkkotaitonäyttelyh

Sielulintu. Valokuva viestoksesta. Karjalankielinen näyttely. Sirpa Mänty
Šielulintu. Veššoš ta valokuva: Sirpa Mänty