Tutkimuskysely karjalan kieltä käyttäville

Karjalan kielen käyttöä Suomessa kartoitetaan huhti–toukokuussa 2024 tutkimuskyselyllä. Tutkimuksen tiedonkeruusta vastaavat Kotimaisten kielten keskus (Kotus) ja Helsingin yliopisto (HY), ja tieto kerätään verkkokyselyn avulla. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Karjalan kielen elvytyshankkeen (UEF) ja Kotuksen alaisuudessa toimivan karjalan kielen asiantuntijaryhmän kanssa näiden työn tukemiseksi.

Tavoitteena on koota ajantasaista tietoa karjalan kielen käytöstä ja käyttömahdollisuuksista Suomessa. Kyselyn tuloksia voidaan käyttää tukena esimerkiksi karjalan kielen elvytystoimia suunniteltaessa. Vastaajiksi toivotaan kaikenlaisia karjalan kieltä tavalla tai toisella elämässään käyttäviä ihmisiä. Kyselyyn voivat vastata kaikkien karjalan murteiden puhujat ja niin lapsuudessa kuin aikuisiälläkin karjalaa oppineet. Jokaisen vastaukset ovat yhtä arvokkaita riippumatta siitä, miten paljon tai millä tavoilla kieltä käyttää.

Linkki kyselyyn Kotuksen verkkosivuilla.

Linkki Kotuksen kyselyä koskevaan uutiseen.

Voit lukea kysymykset ja vastata kyselyyn suomeksi tai millä tahansa karjalan murteista. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja vastaaminen kestää 20–30 minuuttia. Vastausaikaa on 12.5.2024 saakka.

Toivoisimme, että yksityishenkilöt vastaamisen lisäksi levittäisivät kyselyä omissa verkostoissaan. Kyselyä voi jakaa esimerkiksi Karjalaan ja karjalan kieleen liittyvissä sosiaalisen median ryhmissä ja karjalan kielen kursseilla tai keskustelukerhoissa. Tarvittaessa voit myös auttaa toista henkilöä täyttämään kyselyn lukemalla kysymykset hänelle ääneen ja kirjoittamalla vastaukset lomakkeeseen hänen puolestaan. Pidä huolta siitä, että kirjaat hänen vastauksensa tarkasti ja niihin puuttumatta.