Karjalankielizet Paginpertit: ohjavot Paginpertin avuandan tuvekse da Jovensuun Paginpertilöin kuulumizet

Tämä on olluh oigei paginpertilöin kevät. Jovensuun mollembat Paginpertit, Kaikkien da Nuorien, ollah kerävytty kogo keviän aijan, ga ližäkse paginpertii on pietty Helsingis, Tamberel, Oulus da Kuopios. Himuo olis avata paginpertilöi sežo toizih linnoih da sen kunnivokse olemmo jaganuh elvytysprojektan blogas ohjavoloi paginpertilöin avuandan tuvekse. Ohjavot on juattu suomekse da (livvin)karjalakse da niilöis kerrotah ezimerkikse, mittumua vaihehtu paginpertin planiiruičendah kuuluu da mittumah tabah vedäi voibi avvuttua paginpertiläzii pagizemah karjalakse.

Linku ohjavoloih suomekse.

Linku ohjavoloih karjalakse.

Juohatammo, gu Paginpertilöil on elvytysprojektan blogas oma sivu. Sivul jullatah tieduo Jovensuun Kaikkien da Nuorien Paginpertilöin vastavundois da kerrotah, kui pagin on mennyh. Sendäh sivuu voit sežo käyttiä tuvennu ezimerkikse uvven paginpertin avuandas libo sanakižoin luajindas.

Linku Paginpertin sivule.

Jälgimäzenny Jovensuus on pietty Nuorien Paginperti, kudai kerävyi 21. sulakuudu. Sit Paginpertis paistih kezäkuul piettäväs Bes’odu-tapahtumas, kižattih sellitä sana -kižah da juodih čuajuu-koufeidu. Tulii Nuorien Paginperti pietäh 19.5.

Ozakse tuliedu Paginpertii ei pie vuottua kogonastu kuudu, sendäh gu tämän nedälin pyhänpiän kerävytäh Jovensuun Kaikkien paginpertiläzet. Kaikkien Paginperti pietäh 28.4. č 16-17, da kučutunnu pagizijannu sit on Fed’an Pauššu (Paavo Harakka), kudai kerdou omassah Propsimečästä kundasovotniekakse -eloskerdukniigas. Paginpertih voit ottua ozua Jovensuus JoMonin Helmi-tilas (Rantakatu 25 A, luandalkerros) libo ezmäzen čuasun aijan Zoomači. Zoom-linku on ainos sama, ga ei sidä vie sinul olle, kyzy Hiloin Natois (natalia.giloeva@uef.fi).

Tulgua terveh, vuotammo kaikkii paginale!