Jušši Huovisen muissolla -šivu elvytyšprojektin blogissa

Tänäpiänä 2. šulakuuta tulou 100 vuotta vienankarjalaisen kulttuurin tietäjän Jušši Huovisen (1924–2017) šynnynnäštä. Šen kunnivokši Vienankarjalaisešša pakinaklupissa on luajittu blogin šivu, missä voipi lukie Juššin muissokši kirjutettuja tekstijä karjalakši, kačella kuvie ta löytyä linkkijä Šuomen vienalaiskylistä ta rahvahašta kertojih videoloih, podcastiloih ta tekstilöih.

Matkuajan netälin aikana julkuamma pakinaklupilaisien Jušši Huovisen muissolla luajittuja kirjutukšie vieläi erikseh Karjalan kieli eläy -šivulla Facebookissa.

Šuora linkki Jušši Huovisen muissolla -šivulla elvytyšprojektin blogissa.

Linkki Vienankarjalaini pakinaklupi -šivulla.

Linkki Karjalan kieli eläy -šivulla Facebookissa.