Olemma, elämmä, pakajamma – Kieli matkuau miän keralla -taitonäyttely Kuhmošša

Pienoisveistokset. Ystävättäret.

Potruškaiset. Veššokšet ta kuva: Sirpa Mänty.

Näyttelyššä vaštauvutah kuvallini ta šanallini starinointa, kumpaset yheššä kerrotah, missä muuvvošša karjalan kieli myöštyy kieliyhtehisön jokapäiväh.

Näyttely kulettau kaččojan vuuvven kiertoh, karjalaisien ympäristöh, lämpimih ajatukših ta armahih ruatoloih. Näyttelyššä yhissytäh kuvittajan ta muotuolijan Sirpa Männyn pienoisveššokšet ta mualaukšet tai vienankarjalakši kirjutetut tekstit, kumpaset on kovonnun karjalan kielen elvytyšprojektin ruataja, yliopisto-opaštaja Olga Karlova. Tekstijä on šyntyn vienankarjalan kielikurššiloilla ta vienankarjalaisešša pakinaklupissa.

Olemma, elämmä, pakajamma – Kieli matkuau miän keralla -taitonäyttelyn avajaiset pietäh enšimmäisarkena 26.6.2023 17.30 aikah Kuhmo-talolla ta šiih voipi tuttavuštuo Sommelo-musiikkipruasniekan netälin oloh.

Linkki Taidenäyttelyn avajaiset –Sommelo-musiikkifestivaalin sivulle.