Uutta Opastajan čupussa: Ohjeita opetuksen saavutettavuuteen huonokuuloisten näkökulmasta

Elvytyshankkeen blogin Opastajan čuppu -sivulla on julkaistu ohjeita kielenopetuksen saavutettavuuteen huonokuuloisten näkökulmasta.

Ohjeet on koonnut Humanistisessa ammattikorkeakoulussa viittomakielen tulkkausta opiskeleva Marika Kauppinen, joka on tehnyt opinnäytetyön karjalan kielen saavutettavuudesta huonokuuloisille. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää, kokevatko huonokuuloiset pääsevänsä osaksi karjalankielistä yhteisöä, ja kartoittaa karjalan kielen opiskelua hankaloittavia seikkoja. Opinnäytetyössä on selvitetty myös, millaisilla keinoilla opiskelusta voisi tehdä huonokuuloisille aiempaa saavutettavampaa. Karjalan kielen elvytyshanke on toiminut opinnäytetyön tilaajana, ja työn tuloksia voidaan hyödyntää elvytyshankkeen toiminnassa.

Muistilistan muotoon suunnatut ohjeet on suunnattu ennen kaikkea karjalaa esimerkiksi kansan- tai työväenopistoissa opettaville henkilöille, minkä lisäksi listassa on vinkkejä myös kurssien muille opiskelijoille. Muistilistan voi ladata blogista PDF/A-muodossa.

Linkki ohjeisiin Opastajan čupussa.

Linkki Kauppisen opinnäytetyöhön.