Ohjeita opetuksen saavutettavuuteen huonokuuloisten näkökulmasta

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa viittomakielen tulkkausta opiskeleva Marika Kauppinen on tehnyt opinnäytetyön karjalan kielen saavutettavuudesta huonokuuloisille. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää, kokevatko huonokuuloiset pääsevänsä osaksi karjalankielistä yhteisöä, ja kartoittaa karjalan kielen opiskelua hankaloittavia seikkoja. Opinnäytetyössä on selvitetty myös, millaisilla keinoilla opiskelusta voisi tehdä huonokuuloisille aiempaa saavutettavampaa.

Karjalan kielen elvytyshanke on toiminut opinnäytetyön tilaajana, ja työn tuloksia voidaan hyödyntää elvytyshankkeen toiminnassa. Varsinaisen opinnäytetyön lisäksi Kauppinen on valmistellut muistilistallisen vinkkejä kielenopetuksen saavutettavuuden kehittämiseksi. Muistilista on suunnattu ennen kaikkea karjalaa esimerkiksi kansan- tai työväenopistoissa opettaville henkilöille, minkä lisäksi listassa on vinkkejä myös kurssien muille opiskelijoille.

Muistilistan voi ladata tältä sivulta PDF/A-muodossa.

Lataa muistilista tästä.

Linkki Kauppisen opinnäytetyöhön.