Rahvahankerähmö 9. talvikuudu 18–20 aigah

 

Karjalan kielen elvytysprojektan hantuzis piemmö 9.12. 18–20 aigah Zoomači rahvahankerähmön, kuduah voibi tulla jogahine, ken on kiinnostunnuh karjalan elvytändäs da kehitändäs. Tulii kerähmö on keviäl pietyn rahvahankerähmön jatkuo. Kerähmös roih kaksi paginanpidäjiä, Annika Pasanen da Tauno Ljetoff, kuduat sanellah saamen kielien elvytändän kogemiksih näh kui kieliyhtehistön, mugai yksittäzen ristikanzan tazol. Saamen kielii on elvytetty Suomes hätkembän, da nämmä kogemukset ollah ylen arvokkahat karjalazih niškoi. Kerähmön programmu roih nengoine:

 

18.00–18.05 Tervehtyssanat

18.05–18.35 Annika Pasanen: ”Yksilö, yhteisö ja kielenelvytys: mitä se vaatii ja mitä se antaa”.

18.35–18.45 Kyzymykset, kommentat

18.45–19.15 Tauno Ljetoff: ”Mitä itse voin tehdä kielenelvytyksen eteen?”

19.15–19.25 Kyzymykset, kommentat

19.25–20.00 Paginanvuorot

 

Ilmoittuakseh rahvahankerähmöh voit täs linkas: https://link.webropolsurveys.com/S/6F6448DBAD5355C9

Zoom-linkan suat sen jälles, konzu olet ilmoitannuhes.

Tule kerähmöh sinägi!

 

Rahvahankerahmo 9.12.

 

Karjalan kielen elvytysprojekta järjestäy 9.12. 18–20 aigah Zoomačči rahvahankerahmon, kumbazeh voibi tulla jogahine, ken on kiinnostun karjalan elvytännästä da kehitännästä. Tulija kerahmo on keviällä pietyn rahvahankerahmon jatkuo. Kerahmoh on kučuttu kaksi paginanpidäjiä, Annika Pasanen da Tauno Ljetoff, kumbazet sanellah saamen kielien elvytännän kogemuksista kuin kieliyhtehizön, mugai yksittäzen ristikanzan tazolla. Saamen kielie on elvytetty Suomessa kodvan, da nämä kogemukset ollah ylen arvokkahat karjalazie varoin. Kerahmon programma on nengone:

 

18.00–18.05 Tervehyssanat

18.05–18.35 Annika Pasanen: ”Yksilö, yhteisö ja kielenelvytys: mitä se vaatii ja mitä se antaa”.

18.35–18.45 Kyzymykset, kommentat

18.45–19.15 Tauno Ljetoff: ”Mitä itse voin tehdä kielenelvytyksen eteen?”

19.15–19.25 Kyzymykset, kommentat

19.25–20.00 Paginanvuorot

 

Ilmottauduo rahvahankerahmoh voit tästä linkasta: https://link.webropolsurveys.com/S/6F6448DBAD5355C9

 

Zoom-linkan suat sen jälgeh, konza olet ilmottaudun.

Tule kerahmoh siegi!

 

Rahvahankerähmö 9. talvikuuta 18–20 aikah

Karjalan kielen elvytyšprojektin ruamiloissa piemmä 9.12. 18–20 aikah Zoomačči rahvahankerähmön, kumpaseh voipi tulla jokahini, ken on kiinnoštun karjalan elvytännäštä ta kehitännäštä. Tulija kerähmö on kevyällä pietyn rahvahankerähmön jatkuo. Kerähmöh on kučuttu kakši pakinanpitäjyä, Annika Pasanen ta Tauno Ljetoff, kumpaset šanellah saamen kielien elvytännän kokemukšista kuin kieliyhtehisön, niin ni yksittäisen ihmisen tašolla. Saamen kielijä on elvytetty Šuomešša kotvan aikua, ta nämä kokemukšet ollah ylen arvokkahat karjalaisie varoin. Kerähmön programma on tämmöni:

 

18.00–18.05 Tervehyššanat

18.05–18.35 Annika Pasanen: ”Yksilö, yhteisö ja kielenelvytys: mitä se vaatii ja mitä se antaa”.

18.35–18.45 Kyšymykšet, kommentit

18.45–19.15 Tauno Ljetoff: ”Mitä itse voin tehdä kielenelvytyksen eteen?”

19.15–19.25 Kyšymykšet, kommentit

19.25–20.00 Pakinanvuorot

 

Ilmottautuo rahvahankerähmöh voit täštä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/6F6448DBAD5355C9

Zoom-linkin šuat šen jälkeh, konša olet ilmottautun.

Tule kerähmöh šieki!

Kolme karjalastu tyttii samazes venehes