Toimintasuunnitelmaluonnos ja ilmoittautuminen Zoom-tapaamiseen

Tulppaani

Karjalan kielen elvytys: toimintasuunnitelmaluonnos 2021–2022

 

Kielen elpymisessä ja voimaantumisessa on tärkeää, että kielen puhuminen lisääntyy ja kieli saa uusia puhujia erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten joukosta. Tämä myös tekemässämme kyselyssä vahvasti esiin noussut periaate on pohjana tulevan toiminnan suunnittelussa. Kyselyn vastaukset on muutenkin otettu huomioon suunnitelmaa laadittaessa. Elvytyshankkeessa tuetaan kaikkia karjalan kielen Suomessa puhuttuja murteita.

Alla oleva suunnitelmaluonnos on runko, jonka ympärille ruvetaan rakentamaan käytännön toimintaa yhteistyössä karjalaisyhteisön kanssa. Avaamme huhtikuussa pääsiäisen jälkeen sähköisen lomakkeen, jonka kautta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat ehdottaa erilaisia pieniä karjalan kieltä tukevia yhteistyöprojekteja. Seuraavassa kuvataan lyhyesti toiminnan tärkeimpiä osa-alueita ja mainitaan muutamia esimerkkejä siitä, millaisia projekteja elvytyshankkeelle voi ehdottaa.

Karjalan kirjallisen käytön ja sanastotyön tukeminen

Tuetaan karjalan murteiden kirjallista käyttöä ja sanastotyötä. Normitetun kirjakielen muotoutuminen on hidas prosessi, joka kestää pitkään eikä koskaan varsinaisesti lopu. Elvytyshanke tukee kirjakielen käyttämistä, sillä normitettu kielimuoto juurtuu ja vakiintuu vain sitä kautta, että sillä kirjoitetaan ja julkaistaan tekstejä. Esimerkkejä: nykypäivän uudissanaston kehittäminen, karjalankieliset tekstit varsinkin lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille ja myös lapsiperheiden vanhemmille, karjalankieliset ajankohtaisia aiheita käsittelevät tekstit.

Karjalankielinen toiminta

Järjestetään karjalankielistä ryhmätoimintaa eri-ikäisille. Erityisesti kannustetaan sellaista toimintaa, joka tuo yhteen eri sukupolviin kuuluvia karjalankielisiä. Esimerkkejä: opintopiirit, keskustelukerhot, harrastusryhmät, virtuaalitapaamiset, lasten kielikerhot ja -leirit.

Karjalankieliset oppimateriaalit

Tarvitaan eri-ikäisille suunnattua oppimateriaalia kaikilla murteilla. Aikuisille suunnattua oppimateriaalia on jonkin verran olemassa, mutta lasten tarpeisiin sitä on hyvin vähän. Esimerkkejä: oppikirjat, tehtäväkirjat, tekstikirjat, opetuskäyttöön tarkoitetut kieliopit, kielenoppimista tukevat pelit, audiovisuaaliset tallenteet, podcastit, tietokone- ja mobiilipelit.

Karjalan opettajien verkostoiminen

Luodaan karjalan opettajia yhdistävä verkosto, joka on avoin kaikille karjalaa opettaville, ja järjestetään heidän tarpeisiinsa soveltuvaa koulutusta. Esimerkkejä: yhteiset (verkko)tapaamiset, koulutustarpeiden kartoittaminen, pienet koulutustilaisuudet, yhteistyö oppimateriaalien tekemisessä.

Julkaisutoiminta

Tuetaan teksti-, ääni- tai multimediajulkaisujen tekemistä kaikilla karjalan murteilla yhteistyössä yhdistysten tai muiden julkaisijoiden kanssa. Suositaan verkkojulkaisemista, jolloin tuotokset ovat verkon kautta laajasti karjalankielisten ulottuvilla. Erityisenä kohderyhmänä ovat tässäkin lapset ja nuoret. Esimerkkejä: lasten- ja nuortenkirjat, nykykirjallisuus, tietokirjallisuus, audiovisuaaliset materiaalit kuten pienet karjalankieliset ”lastenohjelmat”, podcastit nuorille ja nuorille aikuisille.

Internet, mobiililaitteet, sosiaalinen media ja kieliteknologia

Tuetaan karjalan kielen käyttämistä internetissä ja sosiaalisessa mediassa ja edistetään verkon kautta toimivaa kieliteknologiaa ja mobiilisovelluksia. Esimerkkejä: karjalankieliset verkkosivut, Wikipediat, uudissanojen verkkosanakirja, oikolukuohjelmat, karjalan itseopiskeluohjelma esim. Duolingo-formaattiin.

Yhteistyö ja verkostoituminen

Pidetään yllä yhteisöjen ja yksityishenkilöiden verkostoa, joka on luotu avoimen kyselyn kautta. Tähän verkostoon voi kuka tahansa liittyä myös myöhemmin ottamalla yhteyttä Helkaan tai Nataliaan. Edistetään ylirajaista yhteistyötä karjalan elvyttämisessä. Verkostoidutaan myös saamen kielen elvyttäjien kanssa. Lisätään karjalan kielen positiivista näkyvyyttä julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa.

Karjalan kielen yhteiskunnallisen aseman kehittäminen

Vuonna 2021 hallitus valmistelee kielipoliittista ohjelmaa, ja Itä-Suomen yliopisto osallistuu ohjelman valmisteluryhmään. Riippuu tulevasta valtion tuesta, milloin ja millaisin raamein karjalan kielen pitkäjänteinen elvytystyö jatkuu ja kehittyy. Parhaimmillaan kielipoliittinen ohjelma tulee antamaan mahdollisuuden karjalan kielen lainsäädännöllisen aseman parantamiseksi ja luomaan kehyksen pitkäjänteiselle elvytysohjelmalle sekä sellaisille pysyville rakenteille kuin toimenpideohjelma, neuvottelukunta, kielilautakunta, karjalan kouluopetus, kielipesät ja aikuisten mestari-kisälli-mallin toteuttaminen. Nämä ovat pitkän aikavälin tavoitteita, joita kohti pitää pyrkiä kärsivällisellä ja rakentavalla yhteistyöllä.

Yhteinen Zoom-kokous

Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet keskustelemaan toimintasuunnitelmaluonnoksesta yhteiseen verkkokokoukseen, joka pidetään Zoomissa torstaina 25.3.2021 klo 18. Kokoukseen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella (linkki verkkolomakkeeseen). Ohjelmassa on elvytyshankkeen pieni avauspuheenvuoro, osallistujien pitämiä, ennakkoon valmisteluja lyhyitä puheenvuoroja (3–5 minuuttia), ja sen jälkeen on tilaisuus keskustella ja esittää kysymyksiä. Jos haluat käyttää puheenvuoron, kerro se ilmoittautumislomakkeessa. Ilmoittautuminen päättyy 23.3., ja osallistumislinkki lähetetään 24.3.

 

Kokouksen jälkeen viimeistelemme toimintasuunnitelman, ja projektiehdotuksia varten avaamme sähköisen hakulomakkeen huhtikuun alkupuolella. Olemme erityisen kiinnostuneita yhteistyösuunnitelmista, jotka liittyvät karjalankieliseen ryhmätoimintaan, kielen oppimista tukeviin julkaisuihin ja äänitteiden tai audiovisuaalisten tallenteiden tuottamiseen. Ehdotusten toivomme olevan hyvin perusteluja ja realistisia, joten niiden laatiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Päätös siitä, mihin yhteistyötarjouksiin elvytyshankkeessa tartutaan, tehdään sen puitteissa, mihin vuotuinen rahoitus antaa mahdollisuuden.

 

Tervetuloa Zoomiin! Toivomme kokoukseen aktiivista ja yhteistyöhenkistä osanottoa!