Vuoden 2013 impaktifaktorit on julkaistu

Thomson Reuters on saanut laskelmansa valmiiksi ja uudet impaktifaktorit ovat nähtävillä Journal Citation Reports –tietokannassa.

 
Impaktifaktori on tunnusluku, joka kuvaa kuinka monta siteerausta lehden artikkeli saa keskimäärin yhden vuoden aikana. Luvun avulla voi arvioida tieteellisen lehden vaikuttavuutta suhteessa saman alan muihin lehtiin.

 
Laura Parikka, tietoasiantuntija