LifeData

Metsäntutkimuslaitoksen koordinoima LifeData-hanke

lifedata-logo

Metlan koordinoimassa LifeData-hankkeessa kehitetään tiedon hyödyntämiskeinoja yhteistyössä muiden luonnonvaroja hallinnoivien tutkimuslaitosten kanssa (RKTL, MTT, SYKE). Hanke edistää metsäntutkimukseen, kasvillisuuspeiteseurantoihin, vesivaroihin sekä riista- ja kalatalouteen liittyvien aineistojen parempaa saatavuutta. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu asiakastarpeiden selvitys ja palvelukanavien luominen; tietovarantojen sekä tiedon hakuratkaisujen kehittäminen asiakastarpeita vastaaviksi ja luonnonvaralaitosten tiedon yhdisteltävyyden kehittäminen sekä tuottaminen verkossa selailtavaksi.

LifeData tarjoaa luonnonvaroihin perustuvia tietoja ja palveluita

LifeData-hanke edistää tutkimusaineistojen käyttöä, avoimuutta ja niihin liittyviä uusia verkkopalveluita.

– Luonnonvara-aineistojen käyttöä tehostetaan

– Tietoarkkitehtuuri varmistaa kokonaisuuden toimivuutta

– Hakupalvelut yhdistävät aineistoja ja avaavat uusia tutkimusmahdollisuuksia

– Luonnonvaratieto on oivallista kartalla

LifeData-hankkeen ensimmäinen uutiskirje: http://www.metla.fi/uutiskirje/lifedata/2013-01/

Maksuttoman uutiskirjeen tilaajaksi voi ryhtyä seuraavan linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/21B9A551D67B3140.par

Muutakin tietoa Metlasta:

Metlan uutiskirjeet Internetissä:
http://www.metla.fi/uutiskirje/
Tiedotteiden jakelulistat/liittyminen ja poistuminen:
http://www.metla.fi/tiedotteet/tiedotejakelu-liittyminen.htm
Seuraa Metlaa Twitterissä:
http://twitter.com/metsantutkimus
Metsäntutkimus Facebookissa:
http://www.facebook.com/pages/Metsäntutkimus/211372415372