Lääketieteen kirjallisuuden tarvetta Joensuussa tai Savonlinnassa? / Need for a medical literature in Joensuu or Savonlinna?

Lääketieteen e-kirjoja sisältävän Thieme E-Book Libraryn [http://ezproxy.uef.fi:2048/login?url= http://ebooks.thieme.com/bookshelf ]käyttöoikeutta on laajennettu Kuopiosta Joensuuhun ja Savonlinnaan. Palvelu sisältää tällä hetkellä 76 kirjaa lääketieteen eri osa-alueilta. Kaikkien kirjojen tiedot ja linkit itse kirjoihin on viety Josku-tietokantaan, ja ne löytyvät myös kirjaston Nelli-portaalista [http://www.nelliportaali.fi/ ] Tietokannat-otsikon alta palvelun nimellä. Sitten vain opiskelemaan vaikka ihmisen anatomiaa!

The access to the Thieme E-Book Library [http://ezproxy.uef.fi:2048/login?url= http://ebooks.thieme.com/bookshelf ] has been extended lately from Kuopio Campus to Joensuu and Savonlinna Campuses as well. The Thieme E-Book Library is a collection of 76 medical eBooks. All titles with full text links can be found on Josku database, and the service can be found on Nelli portal [http://www.nelliportaali.fi/] of the University of Eastern Finland Library, too. How about studying for example human anatomy?

Annika Jolkkonen

KYSin tieteellinen kirjasto/KUH Medical Library