Laadullisen tutkimuksen e-kirjat eivät toimi Booky-palvelussa

E-kirjat ‘Laadullisen tutkimuksen käsikirja’ ja ‘Laadullisen tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistietieteissä: tutkijalaitos’ eivät toimi tällä hetkellä. Kirjojen uusi tilauskausi on alkanut toukokuun alussa, ja tilauksen uusiminen ei jostain syystä ole palveluntarjoajalla onnistunut. Asiasta on reklamoitu palveluntarjojaa.

Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvia ongelmia!

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services