Kirjastonkin maksut ovat perintäkelpoisia | Library fees are also collectible debt

(Please, scroll down to read in English.)

Laskutamme lainauksen maksuja keväällä ja syksyllä. Tiedotamme laskutuksista hyvissä ajoin etukäteen, jotta maksut ehtii hoitaa ja välttyä laskutukselta.

Vuonna 2017 lähetimme yli 600 maksulaskua. Laskujen yhteissumma oli 14 000 euroa.

Sinulla on monta tapaa hoitaa kirjaston maksut. Laskun saatuasikin sinun on vielä mahdollista hoitaa maksut kirjaston asiakaspalvelussa tai verkon kautta. Paikan päällä kirjastossa voit maksaa käteisellä tai maksukortilla.

Verkkomaksaminen on vaivatonta, helppoa ja mahdollista lähes 24/7. Pienin maksusumma on kolme euroa. Maksaminen onnistuu UEF-Finnassa: kirjautuneena näet Maksut-välilehdelle kertyneet maksut. Maksurivien jälkeen on kerrottu, mikä summa on maksettavissa verkossa. Jos verkkomaksaminen ei onnistu jostain syystä, ota yhteyttä kirjastoon asian selvittämiseksi.

Palauttamattomia kirjoja laskutamme kuukausittain. Jos palautat kirjat laskutuksen jälkeen, laskutuksesta aiheutuneet kulut (16,00 euroa) jäävät sinulle vielä maksettavaksi.

Seuraa omien lainojen erääntymistä netin kautta, uusi tai palauta kirjat ajallaan. Näin vältyt myöhästymismaksuilta ja kirjan korvausmaksuilta. Kirjaston maksut perustuvat palveluhinnastoon.

Laskuista lähtee yksi maksukehotus.  Maksamattomia maksuja voidaan periä myös oikeusperinnän kautta. Laskutusprosessissa maksukehotuksen jälkeen seuraava vaihe on perintä. Kun lasku on siirtynyt perintään, sitä ei voi enää maksaa kirjaston kassaan, vaan sinun on asioitava suoraan perintätoimiston kanssa. Perintätoimisto lisää laskuun päälle omat kulunsa, jotka ovat huomattavan korkeat.

Kirjaston hoitamattomat laskut aiheuttavat esteitä esim. lainaa ja luottokorttia hakiessa, koska perinnän seurauksena voi olla maksuhäiriömerkintä.

Yliopistolaki 558/2009

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009

Laskutusta koskevissa asioissa ota yhteyttä kirjasto[at]uef.fi, lainaus[at]uef.fi

In English:

The UEF Library invoices its library fees every spring and every autumn. We notify our customers in good time beforehand in order to give everyone enough time to take care of the payments and to avoid invoicing.

In 2017, we sent over 600 fee invoices, and the total sum was 14,000 euros.

There are many ways for you to manage your library fees. Even after receiving an invoice, you can pay the fees at the library’s customer service or online. At the customer service, we accept cash and payment cards.

Online payment is simple, easy and accessible almost around the clock. The smallest amount that you can pay online is three euros. The payment is done via UEF Finna: when logged in, you can see all the accrued fees on your account’s Fines tab. Below all the separate fees listed, you can see what amount is payable online. If you cannot pay the fees online for some reason, contact the library to sort out the issue.

We invoice unreturned books each month. If you return a book after the invoicing, you still need to pay the invoicing costs (16.00 euros).

In order to avoid overdue fees and compensation costs, you should follow the due dates of your loans online, renew them or return the books on time. All the library fees are based on the UEF Library’s list of service fees.

For invoices, we send one reminder notice. Unpaid fees can also be collected through legal action. In the invoicing process, the next stage after a reminder is collection. When an invoice has been transferred into collection, it cannot be paid into the library’s cash office. Instead, you will need to deal the matter with the debt collection agency. The agency will add their own expenses in addition to the invoice, and they can be sustainably high.

Unpaid library fees have consequenses, and may complicate applying for a loan or a credit card, for example, because debt collection can lead to bad credit history.

Library Act 558/2009 (Currently only in Finnish and Swedish)

Government Decree on Fees Collected by Universities 1082/2009 (Currently only in Finnish and Swedish)

On matters regarding invoicing, you can contact library[at]uef.fi, lending.services[at]uef.fi

Anne Aalto, Joensuun kampuskirjasto | Joensuu Campus Library
Pia Seppänen, Savonlinnan kampuskirjasto
| Savonlinna Campus Library
Kaisa Ullgren, Kuopion kampuskirjasto | Kuopio Campus Library
Asiakaspalvelut | Customer Servi
ces